Marie Louise Sunde | Ubevisst diskriminering | Juristkongress

Marie Louise Sunde om ubevisst diskriminering, og hvordan virksomheter kan jobbe effektivt med likestilling, inkludering og mangfold.