Marie Louise Sunde | Ubevisst diskriminering | Juristkongress

Marie Louise Sunde om ubevisst diskriminering, og hvordan virksomheter kan jobbe effektivt med likestilling, inkludering og mangfold.

Marie Louise Sunde er kirurg med doktorgrad i medisin, og grunnlegger av Equality Check. Hun holdt dette foredraget på Juristkongress 2022.