JUS Akademiet

Vi styrker våre forelesere i rollen som fagformidlere, og etablerer en ny møteplass hos JUS! Her får du blant annet mulighet til å lære mer om pedagogikk og presentasjonsteknikk, slik at du kan utvikle deg som formidler.

«Våre forelesere er verdifulle medlemmer av JUS-familien. De er best innen sine fagfelt, de står ofte på scenen og er glad i å formidle fagstoff til andre jurister og advokater. De stiller høye krav til seg selv, også i rollen som fagformidler.»

Mette Bisgaard, fagansvarlig jurist hos JUS

 

Presentasjonsteknikk er et fag som utvikles kontinuerlig, ikke minst i forbindelse med det digitale skiftet de siste årene. Vi etablerer derfor JUS Akademiet, som gir våre forelesere verktøyene de trenger for å presentere faget på enda mer pedagogisk og interessant måte.

Vi har utviklet kurs som vil gi deg som JUS-foreleser et bredt spekter av pedagogiske hjelpemidler. Noen av kursene favner bredt og gir en grunnleggende kompetanse, mens andre kurs er lagt opp som individuell kompetanseutvikling hvor vi støtter hver enkelt i sin læringsprosess. Alle kursene våre er gratis, det eneste kravet er at du er en aktiv JUS-foreleser.

JUS er opptatt av livslang læring som gir effekt, hvordan læring skapes og hvordan vi kan gi gode læringsopplevelser. Som foredragsholdere er du helt sentral i dette arbeidet, og bidrar direkte til kursdeltakernes læringsutbytte.

Kontaktpersoner