Oslo Legal Hackathon

Vi kunne dessverre ikke arrangere Oslo Legal Hackathon (OLH) i 2020 på grunn av pandemien. Vi er allerede i gang med å planlegge for OLH i 2022, og håper vi ser deg der! Følg oss gjerne i sosiale medier eller meld deg på nyhetsbrevet til JUS for oppdateringer knyttet til OLH 2022.

 

Oslo Legal Hackathon er en ideell forening stiftet 5. juni 2018 etter initiativ fra Lawbotics/Lexolve. Foreningens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor juridisk sektor i Norge, for å fremme samfunnsutvikling, kunnskap og innovasjon i juridisk sektor. Dette er foreningens første arrangement.

Hvordan vil teknologi endre den juridiske bransjen?

Oslo Legal Hackathon gir alle som deltar en hands-on erfaring i hvordan teknologi kan anvendes til å løse utfordringer innen juridisk sektor. Deltakerne samarbeider på tvers av fagfelt, hvor hver enkelts kunnskap og erfaringer vil være verdifulle bidrag til løsningen teamene kommer frem til.

Hackathon - et samarbeidsprosjekt

Hackathonet er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører i juridisk sektor og teknologisektoren, hvor partnere som Lexolve, Juristenes Utdanningssenter, Juridisk Fakultet, OsloMet, Advokatforeningen, Gyldendal og flere av de største aktørene i advokatbransjen er med i planlegging av arrangementet.