Oslo Legal Hackathon

Det virker veldig lenge siden pandemien satte Oslo Legal Hackathon (OLH) på pause. Vi jobber nå med å finne ut hvordan fremtidens OLH skal være. Vi håper vi ser deg på arrangementet i fremtiden; inntil videre kan du gjerne følge oss i sosiale medier for å få oppdateringer knyttet til OLH. I mellomtiden arrangerer både LILO ved Universitetet i Oslo, Legal Tech Meetup av Lexolve og vi i JUS flere møteplasser for deg som er interessert i legal tech og juridisk innovasjon. 

Oslo Legal Hackathon er en ideell forening stiftet 5. juni 2018 etter initiativ fra Lawbotics/Lexolve. Foreningens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor juridisk sektor i Norge, for å fremme samfunnsutvikling, kunnskap og innovasjon i juridisk sektor. Dette er foreningens første arrangement.

Hvordan vil teknologi endre den juridiske bransjen?

Oslo Legal Hackathon gir alle som deltar en hands-on erfaring i hvordan teknologi kan anvendes til å løse utfordringer innen juridisk sektor. Deltakerne samarbeider på tvers av fagfelt, hvor hver enkelts kunnskap og erfaringer vil være verdifulle bidrag til løsningen teamene kommer frem til.

Hackathon – et samarbeidsprosjekt

Hackathonet er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører i juridisk sektor og teknologisektoren, hvor partnere som Lexolve, Juristenes Utdanningssenter, Juridisk Fakultet, OsloMet, Advokatforeningen, Gyldendal og flere av de største aktørene i advokatbransjen er med i planlegging av arrangementet.