Oslo Legal Hackaton

Oslo Legal Hackathon arrangeres i år 20. – 21. september i Gyldendalhuset i Oslo. Hackathonet er et samarbeidsprosjekt mellom Lawbotics og en rekke aktører i juridisk sektor og teknologisektoren, hvor partnere som Juristenes Utdanningssenter, Juridisk Fakultet, OsloMet, Advokatforeningen, Gyldendal og de største aktørene i advokatbransjen har vært med i planleggingen av arrangementet. 

Påmeldingen er i gang og kan gjøres her: https://www.legalhackathon.no/pamelding/

Oslo Legal Hackathon er en ideell forening stiftet 5. juni 2018 etter initiativ fra Lawbotics. Foreningens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor juridisk sektor i Norge, for å fremme samfunnsutvikling, kunnskap og innovasjon i juridisk sektor. Dette er foreningens første arrangement.

Hvordan vil teknologi endre den juridiske bransjen?

Oslo Legal Hackathon gir alle som deltar en hands-on erfaring i hvordan teknologi kan anvendes til å løse utfordringer innen juridisk sektor. Deltakerne samarbeider på tvers av fagfelt, hvor hver enkelts kunnskap og erfaringer vil være verdifulle bidrag til løsningen teamene kommer frem til.

Aktuelle kurs