Oslo Legal Tech Meetup

På neste Oslo Legal Tech Meetup som arrangeres under Oslo Innovation Week spør vi: Trenger vi juridiske sandkasser for å sikre innovasjon i jussbransjen?

Oslo Legal Tech Meetup arrangeres av Lexolve og LILO ved juridisk fakultet i Oslo

Oslo Legal Tech Meetup har fått med seg deltakere fra Datatilsynet, NAV, Advokatforeningen og legaltech for å utforske temaet – og håper å se deg på Frokostkjelleren på Karl Johan torsdag 29. september kl. 17–19.

For hvordan sikrer vi rammebetingelser som gjør det mulig å prøve ut kreative og innovative løsninger i "trygge rammer"? I Norge har Datatilsynet samlet erfaringer med AI sandkassen og i USA er det etableret en LegalTech sandkasse. Kan vi gjenta dette i Norge?

Oslo Legal Tech Meetup inviterer til en bred samtale om temaet, og har fått med seg fire interessante perspektiver til samtalen:

Kari Laumann er programleder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens og personvern, og mener sandkassen gir oss unik mulighet til å grave i upløyd mark for hvordan å få til godt personvern i kunstig intelligente løsninger.

Daniel Engehagen er Chief Information Architech i NAV og er spesielt opptatt av hvordan digitalisering kan styrke rettssikkerheten. Han er engasjert i sandkassetema, og har lyst å utforske hvordan det kan være et middel for å bedre forstå grunnleggende juridiske utfordringer i den digitale velferdsstaten og hvordan disse kan løses.

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen, og har vært veldig positiv til sandkassen etablert av Datatilsynet. Hun synes en juridisk sandkasse for advokatbransjen er spennende å se nærmere på.

Merete Nygaard er gründer og daglig leder av Lexolve, og har sammen med juristene hun jobber med tatt til orde for at Norge bør legge til rette for en juridisk sandkasse, blant annet i et innlegg i Dagens Næringsliv i sommer. Les innlegget: "Ikke all juridisk bistand trenger "Ronaldo-lønninger" i DN

Meetupet vil også bli streamet! 

Påmelding her.