Utdanninger – andre roller – nye forretningsmuligheter?

Juristenes Utdanningssenter (JUS) jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs og konsepter, for å møte juristenes og advokatenes behov for kompetanseutvikling. Utdanningene innen mekling, styrearbeid og voldgiftsdommer er eksempler på dette. Her kan du som jurist få flere ben å stå på – bli bedre til det du allerede gjør eller lær noe nytt. Bygg kompetanse som gir deg nye muligheter!

Meklingsakademiet

Meklingsutdanningen gir deg ved gjennomføring tittelen «Sertifisert mekler av Advokatforeningen». Utdanningen passer for deg som vil påta deg oppdrag som mekler og for deg som ønsker generell kompetanse innen meklingsfaget. 

Kurset er intensivt og krever betydelig egeninnsats. Som en del av utdanningen får deltakerne utdelt læremateriell som den enkelte må lese på forhånd. Utdanningen går over fem dager hvor deltakerne får et solid teoretisk grunnlag samtidig som det er lagt opp til utstrakt bruk av praktiske øvelser. Den siste dagen evalueres alle deltakerne i en case-øvelse.

Meklingsakademiet har oppstart høsten 2020. 

Påmelding her.

Forhandlingskurs på Harvard

Dette kurset er ikke «komplementær» i så måte, slik vi ser en del av de andre tilbudene våre ovenfor, men bør likevel nevnes. For er jurister fødte forhandlere? Det vi vet, er at de fleste jurister skal forhandle og at mange gjør det uten faglig bakgrunn. Her får du mulighet til å få et teoretisk grunnlag og profesjonell trening – i ærverdige rammer på Harvard campus.

Forhandlingsprogrammet på Harvard Law School er anerkjent blant jurister verden over. Vi arrangerer forhandlingskurs med lærerkrefter fra Harvard Law School hvor vi gjenskaper den spesielle stemningen man finner på Harvard-campus. Foreleser er Robert Bordone, professor ved Harvard Law School og director Harvard Negotiation & Mediation Clinical Program. Kursinnholdet er basert på materiell fra forhandlingsprogrammet på Harvard Law School.

Meld interesse her.

Fagforum i ledelse

Fagforum i ledelse passer for alle jurister som er ledere. Nettverket er for deg som kanskje gått gradene fra å være en faglig dyktig jurist til å bli faglig leder og/eller leder av tverrfaglige miljøer og virksomheter. Du får mulighet for å dele dine egne erfaringer og få sparring på konkrete temaer.

Her vil vi gi faglige innspill og tilrettelegge for erfaringsutveksling med andre. Og vi skal trene på de utfordrende situasjonene fra din arbeidshverdag som du kjenner at du kan bli enda bedre på.

Styrearbeidutdanningen

Som styremedlem skal du kunne stille de riktige og viktige spørsmålene. I samarbeid med Danske Advokater og Djøf tilbyr JUS nå en utdanning i styrearbeid, tilpasset advokater og jurister. 

Her får du arbeide med best practice, verktøy, mv. som vil hjelpe deg til å kunne formulere og besvare de spørsmålene som styret bør diskutere og forholde seg til når det arbeider med bedriftens strategi.

Få konkrete ferdigheter i økonomisk styring og regnskap, strategiplanlegging, godt styrearbeid, krisestyring og pressehåndtering. 

Voldgiftsdommerutdanningen

Målet med utdanningen er å kvalifisere advokater som ønsker oppdrag som voldgiftsdommere. Undervisningsformen er en blanding av foredrag, diskusjoner og voldgiftsspill. Her får du trening i praktiske problemstillinger som en voldgiftsdommer typisk møter i nasjonale og internasjonale voldgifter.

De to første modulene gjennomføres i København hos kurssenteret til Danske Advokater, og foregår på dansk.

Den siste modulen avvikles i Paris hos hos ICC - International Court of Arbitration og på engelsk, hvor deltakerne presenteres for spilleregler som gjelder i et internasjonalt institutt.

Complianceutdanningen

Complianceutdanningen er en formalisert, kompetansegivende utdanning innen Corporate Compliance rettet mot praktikere og advokater. Utdanningen henvender seg til ansatte i mellomstore og større virksomheter med compliance som arbeidsområde. Utdanningen egner seg også for advokater, som ønsker en bedre forståelse for corporate compliance som fagområde. 

 

Aktuelle kurs

Oktober

November