Fagområder

I JUS jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle fagtilbudene våre. Vi har knyttet til oss fagpersoner og fagutvalg innenfor de fleste rettsområdene. JUS tilbyr kompetanseutvikling i egen regi og med aktuelle samarbeidspartnere i inn- og utland. Dersom du har innspill til nye fagområder, foredragsholdere eller andre kompetansetilbud hører vi gjerne fra deg! Kandidater som vil bidra i fagutvalgene kan også melde sin interesse. Se mer under «Om JUS» og «Våre fagutvalg».