Advokatassistent DNA

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Kontakt den fagansvarlige nedenfor dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere. Vi hører gjerne fra deg! 

___

Advokatassistent DNA studie er ikke planlagt satt opp i 2021, nærmere informasjon om når et eventuelt nytt studie settes opp vil bli annonsert på vår hjemmeside.

Fagutvalget for Advokatassistent DNA