Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" vil vi nå samle våre kurs om forhandlinger, mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. I tillegg finner du kurs om argumentasjon og konflikthåndtering. I juni 2017 arrangerer vi for andre gang forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School.

Aktuelle kurs

November

 • 1. nov
  -
  7. nov
  Alternativ tvisteløsning

  Meklingsakademiet - en utdanning fra JUS og Advokatforeningen

  Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i advokatbransjen. Start høsten med en ny forretningsmulighet – meld deg på Meklingsakademiet! Utdanningen gir deg ved gjennomføring tittelen «Sertifisert mekler av Advokatforeningen».

  JUS i samarbeid med Advokatforeningen / 38 juridiske timer / 2 etikktimer / Moss

 • 30. nov
  Forhandling

  Strategiske forhandlinger

  Forhandlinger er en prosess - ikke minst en kommunikasjonsprosess - som krever analytiske, kreative og mellommenneskelige ferdigheter. De skjer ikke bare ved forhandlingsbordet. Dette kurset tar for seg forhandlinger i tre dimensjoner - strategi, taktikk og design.

  Andre juridiske kurs / 6 juridiske timer / Oslo