Bygnings- og reguleringsrett

Hvert år i oktober arrangerer vi "Det årlig plan- og byningsrettskurset" i Trondheim. I tillegg utvikler fagutvalget kurs som følger rettsutviklingen på fagområdet.

Aktuelle kurs

April

  • 26. apr
    Forvaltningsrett og statsrett

    Habil eller inhabil?

    Spørsmål om offentlig ansattes eller folkevalgtes habilitet, oppstår i en rekke sammenhenger. Møt erfarne jurister som deler deres kunnskap og erfaringer på dette området.

    Innføringskurs / 5 juridiske timer / Oslo

Desember