Eiendomsmegling

Advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav. 

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 4-6 skal advokater som driver eiendomsmegling, personer som har eiendomsmeglerbrev, jurister med tillatelse til å drive eiendomsmegling og medhjelpere gjennomgå etterutdanning. Advokater må dokumentere minimum 15 timer etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår.

Etterutdanningen skal omhandle følgende emner:

  • regelverk som berører eiendomsmeglingsyrket
  • eiendomsmegling i praksis, herunder dokumentbehandling
  • regnskap, økonomi, oppgjør ved omsetning av rettigheter i fast eiendom og behandling av klientmidler

Kursene som presenteres her tar for seg aktuelle emner som er særlig nyttige for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom. Undervisningen har et praktisk tilsnitt, og retter fokuset på hva du som advokat innen eiendomsmeglingsvirksomhet trenger å være ajour med.

Alle kursene oppfyller Finanstilsynets krav for godkjennelse av "eiendomstimer", i tillegg til Advokatforeningens krav til etterutdanningstimer. 

Aktuelle kurs

September

Send meg epost når det legges ut nye kurs innenfor dette fagområdet

Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert.
Legg inn gyldig e-postadresse
Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert.
Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert.
Legg inn gyldig e-postadresse
Velg fagområde
Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert.
Velg fagområde