Ekspropriasjons- og skjønnsrett

Hvert år arrangeres «Det årlige ekspropriasjonsrettskurset», som forsøkes lagt til første hele uke etter påske. Foruten oppdatering av rettspraksis, tar kurset i hovedsak for seg aktuelle ekspropriasjon – og skjønnsrettslige temaer. Enkelte år avholdes også et innføringskurs i ekspropriasjon,- skjønnsrett- og tingsrett, som fagutvalgene innen disse områdene setter opp sammen.

Aktuelle kurs

Oktober

 • 26. okt
  -
  27. okt
  Bygnings- og reguleringsrett

  Det årlige plan- og bygningsrettskurset

  Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / 5 eiendomstimer / Bergen