Etikk

Etikk-temaer vil gjerne bli tatt opp som del-temaer på våre ordinære kurs. JUS tilbyr også rene etikk-kurs. Det kan være kurs som tar opp generelle etiske utfordringer for jurister, og kurs konkret rettet mot advokater og advokatetikk. Kurs i advokatetikk gir etikktimer, og kurs med mer generell etikk gir ikke-juridiske timer. (Se det enkelte kurs for antall godkjente timer.)

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på mobil: 901 04650 eller ejr@jus.no.

Fagutvalget for Etikk