Forhandlinger

Innen område "Forhandlinger" tilbyr JUS blant annet kurs i forliksforhandlinger, strategiske forhandlinger, kontraktsrisiko, og meklingsutdanningen . I juni 2017 arrangerer JUS for andre gang forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School.

Aktuelle kurs

November

  • 30. nov
    Forhandling

    Strategiske forhandlinger

    Forhandlinger er en prosess - ikke minst en kommunikasjonsprosess - som krever analytiske, kreative og mellommenneskelige ferdigheter. De skjer ikke bare ved forhandlingsbordet. Dette kurset tar for seg forhandlinger i tre dimensjoner - strategi, taktikk og design.

    Andre juridiske kurs / 6 juridiske timer / Oslo