IKT

Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under det årlige IKT-rettskurset i mars hvert år.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Fagutvalget for IKT