Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter.

Aktuelle kurs

Oktober

November

 • 2. nov
  -
  3. nov
  Byggekontrakter og entrepriserett

  Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett

  Få innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til administrasjon, gjennomføring og forretningsførsel av byggforetak. Her vil du få nødvendig grunnkunnskap og oppdatert rettspraksis innen entrepriseretten.

  Innføringskurs / 11 juridiske timer / Oslo

 • 7. nov
  Kontraktsrett

  Drafting contracts in English

  A one-day seminar meant to help Norwegian lawyers write better contracts in English.

  Innføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 30. nov
  Forhandling

  Strategiske forhandlinger

  Forhandlinger er en prosess - ikke minst en kommunikasjonsprosess - som krever analytiske, kreative og mellommenneskelige ferdigheter. De skjer ikke bare ved forhandlingsbordet. Dette kurset tar for seg forhandlinger i tre dimensjoner - strategi, taktikk og design.

  Andre juridiske kurs / 6 juridiske timer / Oslo

Desember