Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter.

Aktuelle kurs

April

 • 26. apr
  Byggekontrakter og entrepriserett

  Entreprisedagen

  Dette er en ny møteplass for deg som arbeider innen fagområdet. Her får du en oppdatering på nyere rettspraksis, og en gjennomgang av andre aktuelle temaer.

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Mai

 • 10. mai
  -
  11. mai
  Kontraktsrett

  Sentrale emner i kontraktsrett

  Halvannen dags grunnkurs for deg som ønsker en innføring i og en gjennomgang av generell kontraktsrett.

  Innføringskurs / 9 juridiske timer / Oslo

Desember