Samerett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdaningssjef i JUS, Torill Løebekken, tol@jus.no eller mobil 92211266.

Fagutvalget for Samerett

Akkurat nå har vi ingen kurs innen Samerett