Sivilprosess

Aktuelle kurs

September

 • 27. sep
  Forvaltningsrett og statsrett

  Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

  Domstolene behandler årlig en lang rekke saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak. Slike saker reiser både sivilprosessuelle og forvaltningsrettslige spørsmål som kan være krevende. Vi belyser sentrale problemstillinger knyttet til dette under høstens kurs.

  Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Oktober

 • 12. okt
  -
  13. okt
  Sivilprosess

  Det årlige sivilprosesskurset

  På dette kurset får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

  Ajourføringskurs / 9 juridiske timer / 1 etikktimer / Trondheim

 • 16. okt
  Sivilprosess

  Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

  Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

  Fordypningskurs / 7 juridiske timer / Oslo

November

 • 2. nov
  -
  3. nov
  Compliance

  Det årlige kurset i compliance

  Det årlige kurset i compliance gir deg de viktigste trendene og nyhetene innen compliance-området.

  Ajourføringskurs / 7 juridiske timer / 2 etikktimer / Larvik

 • 8. nov
  Sivilprosess

  Argumentasjon og prosedyreteknikk

  Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre!

  Andre juridiske kurs / 7 juridiske timer / Oslo

Desember