Strafferett og straffeprosess

Aktuelle kurs

Mai

 • 15. mai
  Strafferett og straffeprosess

  Barn i straffesaker

  Dagskurs om barn i straffesaker, både som offer, vitne, mistenkt, siktet og tiltalt.

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Juni

 • 1. jun
  -
  2. jun
  Advokatenes fagdager

  Advokatenes fagdager

  Påmelding til fagdagene gjøres via www.advokatenesfagdager.no . Advokatenes fagdager har en egen nettside med oversikt over hele programmet. Her kan du velge dine temaer og melde deg på fagdagene og advokatfesten!

  Ajourføringskurs / 10 juridiske timer / Oslo

 • 14. jun
  Strafferett og straffeprosess

  Troverdighetsvurderinger

  Et spennende kurs for advokater, jurister, dommere, saksbehandlere og andre som foretar troverdighetsvurderinger. Hva bygger disse vurderingene på?

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Desember

 • 31. des
  E-kurs

  E-kurs: Nytt i ny straffelov

  Kurset gir en grundig gjennomgang av den nye straffeloven. Som en del av kurset får du tilgang til et omfattende kompendium samt lovspeil. Du får også 6 måneders tilgang til utvalgte verk på www.kommentarutgaver.no. Kurset er basert på opptak av forelesning som er avholdt gjennom et samarbeid mellom Domstoladministrasjonen, Juristenes Utdanningssenter, Riksadvokaten, og Politidirektoratet.

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer /