Strafferett og straffeprosess

Aktuelle kurs

November

 • 17. nov
  Strafferett og straffeprosess

  Praktisk strafferett - forsvareroppgaver og rolle

  Et svært aktuelt innføringskurs for deg som er relativt ny i rollen som forsvarer. På kurset legges det vekt på sentrale og grunnleggende emner knyttet til det å jobbe i retten, bruk av sakkyndige og oppgaver i etterforskningsfasen.

  Innføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

Desember

 • 31. des
  E-kurs

  E-kurs: Nytt i ny straffelov

  Kurset gir en grundig gjennomgang av den nye straffeloven. Som en del av kurset får du tilgang til et omfattende kompendium samt lovspeil. Du får også 6 måneders tilgang til utvalgte verk på www.kommentarutgaver.no. Kurset er basert på opptak av forelesning som er avholdt gjennom et samarbeid mellom Domstoladministrasjonen, Juristenes Utdanningssenter, Riksadvokaten, og Politidirektoratet.

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer /