Tingsrett

"Det årlige tingsrettskurset" er hovedkurset innen dette rettsområdet. JUS tilbyr dette årlig i februar måned. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Runar Hafsteen på rh@jus.no.

Aktuelle kurs

Desember

Januar

 • 16. jan
  -
  17. jan
  Tingsrett

  Innføring i jordskifte

  Her får du en gjennomgang av både de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.

  Innføringskurs / 10 juridiske timer / 10 eiendomstimer / Gardermoen

Februar

 • 8. feb
  -
  9. feb
  Tingsrett

  Det årlige tingsrettskurset

  Er du oppdatert på det siste innen tingsretten? I tillegg til en gjennomgang av rettspraksis og ny lovgivning, ser vi på flere aktuelle tema. Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til faglig påfyll i Sandefjord.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / 4 eiendomstimer / Sandefjord

April

 • 10. apr
  -
  11. apr
  Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

  Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

  Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Vi møtes i Bergen til en faglig og sosial samling.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / 4 eiendomstimer / Bergen