Advokatetikk – noen problemstillinger

Her få du en oversikt over de viktigste reglene om god advokatskikk (RGA) og sentrale forhold du må være bevisst som advokat.

Meld meg på

Timer

3 etikktimer

Fagområde

Publisert: 1. jul. 2018

Ajourført: 1. jul. 2018

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset gir deg en god oversikt over reglene og belyser disiplinærsystemet samt emner som uavhengighet, taushetsplikt og fortrolighet, salærberegning og saksoppfølging. I tillegg til at du får en gjennomgang av de viktigste etikkreglene, er det et viktig formål at du også blir bevisst advokatetiske problemstillinger som kan reise seg i ditt arbeid som advokat.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

«Dette var et veldig bra kurs med dyktig foredragsholder.»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Advokater og advokatfullmektiger

Leksjoner

Leksjon 1 – Innledning

 • Advokatroller
Advokat, Erik Keiserud,
Advokat Erik Keiserud MNA, Oslo

Leksjon 2 – Generelt om Reglene om god advokatskikk

 • Forholdet til rettsregler
Leksjon 3 – Disiplinærsystemet

 • Oversikt
 • Advokatforeningens rolle 
 • Disiplinærutvalget
 • Disiplinærnemden 
 • Tilsynsrådet
 • Advokatbevillingsnemden 
 • Domstolene 
Leksjon 4 – Anvendelsesområdet for reglene om god advokatskikk
Leksjon 5 – Advokatens oppgave

 • Fremme rett og hindre urett
 • Ivareta klientens interesser 
Leksjon 6 – Grunnleggende forutsetninger for utføring av advokatens oppgave

Uavhengighet 

 • Styreverv og advokatvirksomhet
 • Instruksjon 
Leksjon 7 – Uavhengighet – Interessekonflikter
Leksjon 8 – Taushetsplikt og fortrolighet

 • Oversikt
 • Bevisforbud
Leksjon 9 – Salærberegning

 • Sentrale bestemmelser
 • Oppdragsbekreftelse
 • Problemstillinger
 • De vanligste erstatningssakene
Leksjon 10 – Omsorg for klienten

 • Aksept av oppdrag 
 • Saksoppfølging 
Leksjon 11 – Advokatenes opptreden
Leksjon 12 – Kollegial tillit og samarbeid mellom advokater

Særlig om frister og noen gode råd 

Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 1. juli 2018.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Publisert: 1. jul. 2018

Ajourført: 1. jul. 2018

Etikk

Etikk-temaer vil gjerne bli tatt opp som deltemaer på våre ordinære kurs. JUS tilbyr også rene etikk-kurs. Det kan være kurs som tar opp generelle etiske utfordringer for jurister, og kurs konkret rettet mot advokater og advokatetikk. Kurs i advokatetikk gir etikktimer, og kurs med mer generell etikk gir ikke-juridiske timer. (Se det enkelte kurs for antall godkjente timer.) Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på mobil: 901 04650 eller ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs