Advokatkurset – 1

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Fullbooket!

Tid

1. sep. – 1. okt.

Påmeldingsfrist: 3. aug.

Timer

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Fagområde

Sted

Hvor som helst

Kursavgift

Medlemmer: 15 250 NOK

Andre: 15 250 NOK

ADVOKATKURSET

Hva lærer du?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatrollen. Kurset har som formål å gi deltakerne kunnskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket, kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter kursets siste samling. Kurset består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger/e-kurs og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening – en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

All undervisning vil foregå digitalt høsten 21.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og andre praktiske opplysninger om Advokatkurset.

 

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokatfullmektiger som har som mål å få advokatbevilling.

Samling 1

9:00 Velkommen og orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

 • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
 • Risikostyring og advokatvirksomhet
 • Klient kommunikasjon
 • Diskusjoner og dilemmatrening
Advokat, Anniken Ramse Arntzen,
Advokatfirmaet Seland Orwall AS, Oslo

Advokat, Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo, Oslo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsjpause
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

 • Forståelse av hva forhandling er
 • Modeller for forhandling
 • Kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
 • Advokaten som forhandler
 • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
 • Grupperoppgaver
Fasilitator, Roar Wægger,
Wægger Negotiation Institute

14:15 Pause
14:25 Foredrag fortsetter
15:30 Pause
15:40 Foredrag fortsetter
16:15 Slutt for dagen
9:00 Mekling

 • Innledning 
 • Introduksjon av meklingsfilm
 • Kort om konflikter
 • Strategier for å løse en konflikt
 • Valg av mekling som konfliktløsningsmetode
Advokat, Anne-Lise Henriette Rolland,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Advokat, Dag Røed,
Advokat Dag Røed AS, Horten

10:10 Pause
10:25

 • Oversikt over meklingens gang
 • Forberedelse til mekling
 • Innledningsfasen
11:35 Lunsjpause
12:35 Opplysningsfasen
13:10 Pause
13:20

 • Ideer til løsninger
 • Forhandlinger om løsninger
 • Gjennomgang av ettermiddagens meklingsøvelse
14:30 Pause før rollespill (deltakerne anbefales å spise litt før rollespillet)
15:00 Rollespill i mekling med veiledning (nb her kommer egen zoom innkalling til ditt meklingsmøte med veileder)
17:30 Slutt for dagen
9:00 Utforming av stevning og tilsvar Advokat, Hilde Ruus,
Regjeringsadvokaten

10:15 Pause
10:30 Saksforberedelse i sivilesaker Advokat, Ola Øverseth Nisja,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

11:15 Pause
11:30 Foredrag
12:30 Lunsjpause
13:30 Prosedyreteknikk Advokat, Kari Sigurdsen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Prosedyreteknikk
15:50 Pause
16:00 Prosedyreteknikk
16:30 Slutt 1 samling
Skriv ut hele programmet

Samling 2

9:00 Avhør av parter og vitner Advokat, Christian Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Egen forberedelse til prosedyretrening
16:00 Prosedyreøvelse i sivilsak ( her kommer egen zoom innkalling til din gruppe)
19:00 Slutt første kursdag
9:00 Opptreden og forholdet til forvaltningen Kontorsjef/seksjonsleder, Morten Holmboe,
Politihøgskolen (PHS)

10:00 Pause
10:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle. Advokat, Cecilie Lysjø Jacobsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

11:00 Pause
11:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle.
12:45 Lunsjpause
13:45 Egen forberedelse til øvelse i straffesak
16:00 Prosedyreøvelse i straffesak (her kommer egen zoom innkalling til din gruppe)
19:00 Slutt andre kursdag
9:00 Advokatetikk Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

Advokat, Trine Buttingsrud Mathiesen,
Advokatene Buttingsrud & Co DA, Hønefoss

12:00 Lunsjpause
13:00 Advokatetikk fortsetter - dilemmatrening
15:00 Slutt andre samling
Skriv ut hele programmet

Advokatkurset

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20-års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no eller prosjektleder Gulsum Koc, gk@jus.no.

Du vil finne påmeldingslenke til høstens kurs på denne fagområde-siden, på forsiden av jus.no, i kursoversikten, og på informasjonssiden til Advokatkurset. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

 • 8.
  sep
  15.
  okt

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Fullbooket!
 • 15.
  sep
  22.
  okt

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Fullbooket!
 • 22.
  sep
  29.
  okt

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Fullbooket!