Advokatkurset 3 – Oslo

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Pågår

Tid

20. sep. – 27. okt.

Påmeldingsfrist: 22. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 12 650 NOK

Andre: 12 650 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatvirksomhet. Juristenes Utdanningssenter arrangerte advokatkurset første gang våren 1993. Kurset har som formål å gi personer som planlegger å etablere seg som advokater et grunnlag for å yte det rettshjelpssøkende publikum forsvarlig bistand. Kurset har videre som et vesentlig formål å gi deltakerne kjennskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket. Deltakerne skal også få kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. I forkant av første samling skal deltagerne gjennomføre et etikk-kurs på nett. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter siste kursets siste samling. De obligatoriske samlingene består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening; en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og andre praktiske opplysninger om Advokatkurset.  

 

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokatfullmektiger som har som mål å få advokatbevilling.

Samling 1

9:00 Presentasjon av kurset
9:15 Velkommen til advokatyrket Generalsekretær, Merete Smith,
Den Norske Advokatforening, Oslo

10:00 Pause
10:15 Formelle sider ved advokatvirksomhet - Advokatansvaret Advokat, Anniken Ramse Arntzen,
Advokatfirmaet Seland Orwall DA, Oslo

11:15 Lunsj
12:15 Drift av advokatkontor, herunder advokatvirksomhet som næringsvirksomhet og forholdet til klienten Advokat, Harald F. Strandenæs,
Advokatfirmaet Strandenæs AS, Oslo

15:00 Kaffepause med lett servering
15:15 Saksforberedelse i sivile saker Advokat, Ola Øverseth Nisja,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

17:45 Slutt for dagen
8:30 Morgenkaffe med frukt
9:00 Etiske regler Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

12:15 Lunsj
13:15 Etiske regler fortsetter
15:15 Kaffepause med kake
15:30 Utforming av stevning og tilsvar Ass. kommuneadvokat, Trine Christin Riiber,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

17:15 Slutt for dagen
8:30 Morgenkaffe med frukt
9:00 Avhør av parter og vitner Tidligere Førstelagmann, Nils Erik Lie,


12:00 Lunsj
13:00 Prosedyreteknikk Advokat, Kaare Andreas Shetelig,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kari Sigurdsen,
Regjeringsadvokaten

15:00 Kaffepause med kake
15:15 Prosedyreteknikk fortsetter
16:00 Slutt 1 samling
Skriv ut hele programmet

Samling 2

8:30 Morgenkaffe med frukt
9:00 Advokatregnskapet Senior Associate, Marte Hanssen Petershagen,
Ernst & Young AS

11:00 Pause
11:15 Opptreden overfor og forholdet til forvaltningen Dommerfullmektig, Øystein Nore Nyhus,
Moss tingrett, Moss

12:15 Utdeling av roller til prosedyretrening
12:30 Lunsj
13:30 Forberedelse til prosedyretrening
15:15 Kaffepause med lett servering
15:45 Prosedyretrening i retten - Sivil sak
19:00 Slutt for dagen
8:30 Morgenkaffe med frukt
9:00 Forhandlinger/konfliktløsning Advokat, Sigurd Knudtzon,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:30 Praktisk straffeprosess - Forsvarerrollen Advokat, Cecilie Lysjø Jacobsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

15:15 Kaffe med lett servering
15:45 Prosedyretrening i retten - Straffesak
19:00 Slutt for dagen
8:30 Morgenkaffe med frukt
9:00 Innledning

Introduksjon og visning av meklingsfilm

Advokat, Katrine Rygh Monsen,
LOs juridiske avdeling, Oslo

Tingrettsdommer, Per Gammelgård,
Domstoladministrasjonen/ Oslo Tingrett, Hamar

10:00 Pause
10:15 Kort om konflikter

 • Strategier for å løse en konflikt
 • Særlig om mekling som konfliktløsningsmetode
 • Oversikt over meklingens gang
11:15 Lunsj
12:15 Forberedelse til mekling

Innledningsfasen
Opplysningsfasen

13:30 Pause
13:45 Idéer til løsninger

Forhandlinger om løsninger

 • Gjennomgang av ettermiddagens meklingsøvelse
14:30 Kaffepause med lett servering
14:35 Rollespill i mekling med veiledning
17:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

NB! For å få registrert timer i forhold til Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning,  man være innmeldt i Advokatforeningen innen dato for siste kursdag (dvs. siste dag 2. samling).
Blir du medlem etter at du har meldt deg på kurset,  du sende ditt medlemsnummer på e-post til anh@jus.no, slik at timene blir registrert.

Advokatkurset

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20-års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

 • 13. sep
  -
  20. okt
  Advokatkurset

  Advokatkurset 2 – Oslo

  Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

  Innføringskurs / 13 juridiske timer / 3 etikktimer / Oslo