Ajourføring i shipping og offshore

Juristenes Utdanningssenter inviterer tradisjon tro til "Det årlige shipping- og offshorekurset". Kurset arrangeres i år på fastlandet nærmere bestemt i Oslo. Årets kurs vil gi en oppdatering i rettspraksis samt fordypning i aktuelle problemstillinger.

Shipping og offshore

JUS arrangerer hver høst et stort, årlige ajourføringskurs innen shipping- og offshore. Temaene på kurset er alltid dagsaktuelle, og behandles med en praktisk innfallsvinkel og gruppearbeid. Vi belyser en nasjonal- og internasjonal rettsutvikling innen offshore, shipping, og andre sjørettslige temaer. Kurset er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister som arbeider med sjørettslige og transportrettslige spørsmål, ansatte i forsikringsselskaper, i rederier, skipsførere og ansatte i maritim forvaltning, samt andre som ønsker oppdatering innen emnet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagasvarlig jurist Gulsum Koc magnussen på mobil 93835018 eller e-post gk@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget