Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

Meld meg på

Tid

26. apr.

Påmeldingsfrist: 26. mar.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Høyesterett, Høyesteretts plass, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 250 NOK

Andre: 3 250 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir deg som advokat et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier – fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Etter endt kurs vil du få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet , og du vil få tilgang til et betydelig eksempelmateriale. JUS arrangerer dette kurset i nært samarbeid med Høyesterett. 

Kurset arrangeres i Høyesteretts Hus,og deltakerne gis en omvisning i lokalene etter endt kurs. 

NB: Avhengig av situasjonen i april 2021 kan det bli aktuelt å sende/avholde kurset heldigitalt. Kurset vil da bli hold i Zoom Meeting – hvor det vil overføres i sanntid og med mulighet for toveis kommunikasjon mellom foreleser og deltakere. Kurset vil da gå på samme dato som oppsatt.

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.

«Dette kurset er ett av de aller beste jeg har deltatt på noen gang!»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Alle advokater i prosedyrepraksis vil ha utbytte av å delta, også de som foreløpig ikke har fått henvist en sak til behandling i Høyesterett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kursstart

Temaene på kurset er:

  • Høyesteretts rolle, kompetanse, prosessform og arbeidsmåte
  • Advokatprøven og prøvesakene
  • Ankeutvalgets behandling av anken - henvisningspraksis
  • Saksforberedelsen etter henvisning
  • Advokatens forberedelse til prosedyren
  • Generelt om prosedyren i Høyesterett
  • Disponering av hovedinnlegget
  • Fremstilling av faktum
  • Fremstilling av rettsstoffet
  • Noen særspørsmål (Partshjelp, skriftlige disposisjoner, utdrag, hjelpedokumenter, avhør av sakkyndige, spørsmål fra dommerne, replikk og duplikk, sakskostnader)

 

 

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Høyesterettsdommer, Per Erik Bergsjø,
Norges Høyesterett, Oslo

Høyesterettsdommer, Bergljot Webster,
Norges Høyesterett, Oslo

16:30 Kursslutt og omvisning i Høyesterett
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser.

Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smittevernstiltakene følges med stor respekt. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert. Les mer om våre smittevernrutiner her.

Sivilprosess

JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for deg som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker, og får svært gode tilbakemeldinger. Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» et akutelt kurs for deg.
Har du innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på ejr@jus.no. eller mobil 901 04 650.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai