Compliance – sanksjoner og eksportkontroll

Her får du en oversikt over bakgrunnen for norske sanksjoner og eksportkontroll. Gjennomfør kurset hjemmefra, underveis, eller på jobben – akkurat når det passer deg.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 5. jun. 2020

Ajourført: 5. jun. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir deg en oversikt over bakgrunnen for norske sanksjoner og eksportkontroll, og hvordan dette er gjennomført i norsk rett. Videre ser vi på hvilke krav som stilles til norske eksportører.

____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for jurister, compliance-funksjoner og andre som jobber med eksport.

Leksjoner

Innføring i norske sanksjoner og restriktive tiltak Advokat, Kine H.C. Bjelke Christophersen,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Leksjon 1: Innledning - norske sanksjoner og restriktive tiltak
Leksjon 2: Bakgrunn om sanksjoner og restriktive tiltak

• Hva er sanksjoner?
• Hvem kan sanksjoner rette seg mot
• Hvem vedtar sanksjoner?

 

Leksjon 3: Gjennomføring av sanksjoner i norsk rett og jurisdiksjon

• For at sanksjoner skal være bindende for private rettssubjekter i Norge må de gjennomføres i norsk rett
• Gjennomføring av sanksjoner og restriktive tiltak i Norge
• Jurisdiksjon
• Ansvarlige myndigheter

 

Leksjon 4: Ulike typer sanksjoner og rekkevidde

• To hovedkategorier sanksjoner
• Økonomiske sanksjoner: Handelsembargo
• Økonomiske sanksjoner: Sektorsanksjoner
• Sektorsanksjoner - overføring av kunnskap
• Økonomiske sanksjoner: Sektorsanksjoner (forts.)
• Økonomiske sanksjoner: Finansielle sanksjoner
• Frysforpliktelsens rekkevidde

Leksjon 5: Konsekvenser av brudd på regelverket
Innføring i norsk eksportkontroll
Leksjon 6: Innledning i eksport
Leksjon 7: Hva er eksportkontroll?

• Eksportkontrollen har to hovedformål

Leksjon 8: Sentrale rettskilder og verktøy

• Eksportkontrolloven 
• Forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv. («eksportkontrollforskriften»)
• Andre kilder og verktøy

Leksjon 9: Lisensplikt

• Når kreves eksportlisens?

Leksjon 10: Særlige lisensregimer for eksport av forsvarsrelaterte varer

  • Eksport av forsvarsmateriell til EØS-land
  • Hvilke lisenstyper som er tilgjengelig avhenger av destinasjonen
Leksjon 11: Krav til eksportørerLeksjon 12: HR-dom og noen råd på veien

• HR-2019-900-A
• Oppsummering og råd på veien

Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt, 5. juni 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.  

Publisert: 5. jun. 2020

Ajourført: 5. jun. 2020

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober