Den årlige opphavsrettsdagen

Her får du med deg nyheter på rettsområdet det siste året, samt en rekke dagsaktuelle temaer og problemstillinger, av nasjonal og internasjonal karakter. Det årlige opphavsrettskurset arrangerer vi i samarbeid med Norsk forening for opphavsrett. I år kan du velge mellom fysisk eller digital deltakelse

Meld meg på

Tid

6. mai.

Påmeldingsfrist: 5. apr.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige opphavsrettskurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter og Norsk Forening for Opphavsrett i samarbeid.

Kurset har som formål å fungere som et faglig forum for alle med interesse for opphavsrett, og å ta opp aktuelle spørsmål med sikte på å holde deltakerne oppdatert om rettsutviklingen. I tillegg til en gjennomgang av nyheter på opphavsrettsområdet det siste året, inneholder årets kurs en rekke dagsaktuelle temaer og problemstillinger. 

I år er det årlige kurset flyttet til Oslo og kortet ned til én dag.

Du kan også delta digitalt via direktestrømming. Les mer her 

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater og alle andre med interesse for opphavsrett.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist

Også de siste to årene har det vært avsagt flere viktige dommer på opphavsrettsområdet, i Norge så vel som i EU. I tillegg fortsetter lovgivningsaktiviteten på begge nivåer. Kristina Stenvik, Harald Irgens-Jensen og Ole-Andreas Rognstad (alle UIO) gir en oversikt over utviklingen.

Professor, Harald Irgens-Jensen,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

Stipendiat, Kristina Stenvik,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

Professor dr. juris, Ole-Andreas Rognstad,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

11:45 Pause
12:00 Aktuelle saker fra departementets skrivebord.

En overordnet gjennomgang av opphavsrettslige saker i Kulturdepartementet.

 

 

Seniorrådgiver, Espen Arneberg Børset,
Kulturdepartementet, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter – betydningen av rettighetenes natur.

Hva som er avtalens egentlige gjenstand, hvilke utnyttelsesrettigheter som overføres, og hvordan den fremtidige råderetten og beslutningsmyndigheten skal fordeles mellom avtalepartene, er eksempler på spørsmål som ofte er særlig viktige og utfordrende som følge av de immaterielle rettighetenes abstrakte og foranderlige natur. Foredraget vil belyse disse problemstillingene, peke på konsekvenser og måter å håndtere dem på.

Advokat, Anne Marie Sejersted,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

14:30 Pause
14:45 Opphavsrett og beskyttelse av dataprogrammer

Opphavsrettsvernet av datamaskinprogrammer er stadig aktuelt, også i tilknytning til ny teknologi som kunstig intelligens. Foredraget gir en oversikt over den seneste utviklingen på feltet, med særlig fokus på spørsmålene om digital konsumpsjon og omfanget av opphavsrettsvernet av datamaskinprogrammer.

Førsteamanuensis, Torger Kielland,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

15:30 Pause
15:45 Opphavsrett og tredjepartskonflikter

Bjørn Løtveit ser nærmere på holdbarheten i antakelsen om at opphavsrettigheter ikke kan godtroerverves på ulovfestet grunnlag. Han vil videre fremheve noen typetilfeller der ulovfestet avtaleekstinksjon kanskje kan være aktuelt.

Morten Smedal Nadheim gjennomgår hvordan man kan ivareta opphaverens interesser forut for konkurssituasjonen. Det redegjøres for når en ervervet opphavsrett kan beslaglegges av erververens kreditorer, og det ses nærmere på opphaverens hevingsrett og muligheten til å sikre kravet på (rest)kjøpesum, herunder eventuelle royalty-krav.

Førsteamanuensis, Bjørn Løtveit,
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet, Tromsø

Stipendiat, Morten Smedal Nadheim,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser.

Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smitteverntiltakene følges med stor respekt. Les mer om våre smittevernrutiner her.

Flere aktuelle kurs

Mai