Det årlige ajourføringskurset 2020 (Oslo)

På det årlige ajourføringskurset får du på kort tid ajourført dine kunnskaper på sentrale rettsfelt.

Meld meg på

Tid

30. nov. – 1. des.

Påmeldingsfrist: 30. okt.

Timer

13 juridiske timer / 1 eiendomstime

Fagområde

Sted

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På det årlige ajourføringskurset får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året. I år har vi i tillegg foredrag om barnevern, arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til permitteringer og nedbemanninger,  endringer knyttet til ny arvelov og aktuell kontraktsrett - oppdatering på nye avgjørelser som har praktisk betydning.

Kurset gir 13 juridiske timer og 1 eiendomstime ihht Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater som driver eiendomsmegling.

I tillegg vil dere som deltaker få tilgang til et e-kurs i advokatetikk på 3 timer ved Erik Keiserud.

Pga koronasituasjonen vil det ikke bli satt opp kurs i Bergen og Tromsø i år. I Oslo vil det være et begrenset antall deltakere. Vi tilbyr derfor deltakelse på livestream (live opptak) for deg som ikke får plass eller som ønsker å «fjern-delta». Dersom dette er aktuelt for deg, kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Advokater og andre jurister, herunder dommere som ønsker faglig oppdatering av sine juridiske kunnskaper.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registering
9:30 Nytt og nyttig for almennpraktikeren

– En gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2020 som alle advokater bør kjenne til

Høyesterettsdommer, Cecilie Østensen Berglund,
Norges Høyesterett

12:15 Lunsj
13:00 Advokatens rolle i barnevernssaker – fra akuttvedtak til EMD

Det legges særlig vekt på advokatoppdrag for privat part i forbindelse med akuttvedtak og omsorgsovertakelse, herunder: 

 • Vilkår for akuttvedtak og omsorgsovertakelse 
 • Samværsspørsmål
 • Medvirkning og høring av barn
 • Familie/nettverksplasseringer
 • Arbeid for tilbakeføring

 

Advokat, Silja Eriksen,
Advokatfirmaet Eriksen AS, Tromsø

14:45 Pause
15:00 Arbeidsrett - aktuelle problemstillinger

Permitteringer, nedbemanninger og oppsigelse - fokus på stillingsvern

Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

16:45 Kursslutt første kursdag
9:30 Nytt og nyttig for almennpraktikeren

– En gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2020 som alle advokater bør kjenne til

Advokat, Ståle Kihle,
Advokatfirma Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 Fra 1. januar 2021: Ny lov om arv og dødsboskifte – nye skifteregler ved samlivsbrudd

Foredraget vil bl.annet behandle:

 • Sammenligne nye og gamle regler om opprettelse og tilbakekall av testament
 • Felles testamentet og gjensidig testament
 • Båndleggelse
 • De nye pliktdelsreglene og arvelaterens testasjonskompetanse
 • Avtaler om arv
 • Endringer i uskifteordningen
 • Lovvalgsregler
 • Dødsboskifte
 • Ny terminologi
 • Overgangsregler
  Skifteregler ved samlivsbrudd - nytt kapittel 18 i ekteskapsloven
Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett

14:45 Pause
15:00 Aktuell kontraktsrett

Også i år følger vi følge opp med utviklingen på kontraktsrettsområde som både er nyttig og av stor praktiskt betydning for advokater og dommere. Høyesterett har avsagt en rekke nye sentrale dommer på kontraktsrettens område og Erlend Haaskjold vil gå nærmere inn på disse og betydning av avgjørelsene.

 

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

16:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Pga korona situasjonen vil det ikke bli arrangert kurs i Bergen og Tromsø dette året. Vi tilbyr derfor deltakelse på livestream (live opptak) for deg som ikke får plass eller ønsker å
"fjern-delta".

Merk at det vil være en påmelding for fysisk kurs, og en påmelding for livestream (live opptak).

NB! JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smittevernstiltakene følges med stor respekt. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Ajourføringskurset

På "Det årlige ajourføringskurset" får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt.  Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt Eric Roe på ejr@jus.no.

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs