Det årlige barnerettskurset

Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

Meld meg på

Tid

18. mar.

Påmeldingsfrist: 17. feb.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er kurset for alle som arbeider med barnerett og barnevernsrett. Du får en oppdatering på rettskildene innen dette området og en innsikt i utvalgte aktuelle temaer. På årets kurs får vi Karl Harald Søvig sitt syn på hva dommene fra EMD har av betydning for norsk barnevern. Vi blir også gitt en komparativ fremstilling av barnevernsrett i Norden. To bolker omhandler når barn er i konflikt med loven, samt forløpet og behandlingen de inntrer i etter lovovertredelsen. På dette kurset er det mulig å møte alle fasetter av fagmiljøet, dele egne erfaringer, få ny innsikt og kanskje nye samarbeidsflater. 

Du kan også delta digitalt via direktestrømming. Påmelding til livestream her 

Hvem passer kurset for?

Jurister som arbeider i barnevernet og andre offentlige etater. Dommere, på universiteter/høyskoler, advokater og andre som arbeider med barnerettslige spørsmål.

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:15 Ajourføring del 1 - barneloven Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

10:00 Pause
10:15 Ajourføring del 2 - barnevern Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

11:00 Lunsj
12:00 Barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven Førsteamanuensis, Karsten Brynildsrud,
OsloMet - Storbyuniversitetet

12:45 Pause
13:00 Ungdom som bryter loven – hva vet vi om straffereaksjoner og behandling i institusjon? Barneombud, Inga Bejer Engh,
Barneombudet

13:45 Pause
14:00 Barnevernrett i Norden – et komparativt bilde Nemndsleder , Christian Budsberg Pettersen,
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo

14:45 Pause
15:00 EMD - hva betyr dette for norsk barnevern? Professor, Karl Harald Søvig,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

15:45 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser.

Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smittevernstiltakene følges med stor respekt. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert. Les mer om våre smittevernrutiner her.

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars