Det årlige bistandsadvokatkurset

Dette er årets kurs for deg som arbeider som bistandsadvokat! Årets bistandsadvokatkurs arrangeres heldigitalt, slik at du kan delta på kurset der du er; hjemmefra, underveis eller på jobben.

Meld meg på

Tid

15. mar.

Påmeldingsfrist: 14. mar.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I år tilbyr vi det årlige bistandsadvokatkurset heldigitalt og direkte i sanntid, slik at du kan følge kurset der du er. Dette kurset er årets faglige arena for deg som jobber som bistandsadvokat. Du får en faglig oppdatering på rettsutviklingen, med fokus på relevante temaer for bistandsadvokater. 

I tillegg til nyheter i rettspraksis og lovgivningen, behandles temaer som erstatningsrett, hvor kontoret for voldsoffererstatning vil presentere aktuelle saker. Fra Riksadvokaten presenteres utvalgte straffeprosessuelle problemstillinger knyttet til dokumentinnsyn, taushetsplikt og bevisavskjæring. Kurset ser også nærmere på anvendelsesområdet for straffelovens § 282 og nytt fra bistandsadvokatutvalget.

Kurset vil gå digitalt, uten fysisk deltakelse. Det skiller seg fra andre livestreamkurs, da vi gjennomfører kurset i Zoom Meeting, med mulighet for å kunne stille spørsmål og eventuelt avklare problemstillinger direkte til foreleserne og kursleder. 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs, som dette årlige bistandsadvokatkurset (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

 

Hvem passer kurset for?

Bistandsadvokater, forsvarere, jurister i påtalemyndigheten og andre som bistår skadelidte i straffesaker

Program

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Nyheter i rettsutviklingen – rettspraksis Statsadvokat, Andreas Schei,
Oslo Statsadvokatembeter

10:45 Pause
11:00 Nyheter i rettsutviklingen – lov og regelverks arbeide og nye prosessregler Lovrådgiver, Ingeborg Gjølstad,
Justis- og beredskapsdepartementet

11:45 Lunsj
12:30 Erstatningsrett: Kontoret for voldoffererstatning – aktuelle saker Avdelingsdirektør, Ivar André Holm,
Kontoret For Voldsoffererstatning

13:30 Pause
13:40 Utvalgte straffeprosessuelle problemstillinger knyttet til dokumentinnsyn, taushetsplikt og bevisavskjæring

Vi ser blant annet nærmere på hvilken rett forsvarer har til å kreve innsyn i/tilgang til hele fornærmedes journal hos lege eller psykolog, straffesaksdokumenter i andre saker som involverer fornærmede eller et vitne, og om det kan kreves fremlagt/innsyn i alle dokumentene i en barnevernssak hvis noen dokumenter fra barnevernet er lagt inn som dokumenter i straffesaken og hvem som eventuelt må samtykke til dette.

 

Politiadvokat, Oda Karterud,
Kripos, Oslo

14:40 Pause
14:50 Mishandling: Straffelovens § 282 – rettsutvikling

Vi ser nærmere på anvendelsesområdet for straffelovens § 282 i lys av senere års høyesterettspraksis

Advokat, Tomasz Edsberg,
Bærum kommune - Kommuneadvokaten

15:50 Pause
16:00 Nytt fra bistandsadvokatutvalget – aktuelle saker Advokat, Elisabeth Rød,
Borgen Advokatar AS, avd. Haugesund, Haugesund

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres direkte i Zoom og du vil få tilsendt en lenke til kurset før kursstart. Du vil ha anledning til å stille spørsmål direkte til foredragsholder under kurset, via en Q&A-funksjon.

JUS benytter seg av Unitetts Zoom-løsning som er i henhold til GDPR.

Kurset inkludert i abonnementet JUS Digital, hvor du får tilgang til alle e-kurs, i tillegg til to livestreamkurs, blant annet dette årlige kurset.

Bistandsadvokater

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget