Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. 

Meld meg på

Tid

15. apr.

Påmeldingsfrist: 16. mar.

Timer

7 juridiske timer / 3 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er et fast faglig og sosialt treffsted for dere som arbeider med juridiske problemstillinger tilknyttet ekspropriasjon. Siktemålet med kurset er generell oppdatering innenfor fagområdet, kombinert med dypere innføring i emner som er særlig aktuelle eller praktisk viktige for dere som jobber med ekspropriasjon. I 2021 har vi begrenset oss til en dag. Det kan også være restriksjoner på hvor mange av dere som kan delta fysisk, men til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. 

 

Årets kurs vil på vanlig måte fokusere på den rettspraksis som har vært i 2020 og ny lovgivning, også i år med Jarle Holstrøm fra Haavind som foredragsholder.  Birgitte Bie Mørkved og Magnus Dæhlin gir oss et innblikk i tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted og Erik Møse tar oss rundt i EMD med et blikk på EMK og ekspropriasjon. Erlend Stabell Daling tar opp problemstillingen "Totenvika - hva nå" og Ragnhild Sæhlie Jetlund  avslutter dagen med temaet om innpåkjøp i privat vei.

Du kan også delta digitalt via direktestrømming. Påmelding til livestream her 

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser.

Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smittevernstiltakene følges med stor respekt. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert. Les mer om våre smittevernrutiner her.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jordskiftere, grunnerververe, offentlige saksbehandlere og andre som arbeider med skjønn og ekspropriasjonsrett.

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 EMD, EMK og ekspropriasjon Høyesterettsdommer, Erik Møse,


12:15 Lunsj
13:15 Totenvika - hva nå? Advokat, Erlend Stabell Daling,
Bondelagets Servicekontor AS, Oslo

14:00 Pause
14:15 Tilpasningsplikten

Tilpasningsplikten sett fra både eksproprianten og ekspropriatens ståsted. Nærmere om prinsippets innhold og virkningen av at det kommer til anvendelse.

Advokat, Birgitte Bie Mørkved,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar, Hamar

Advokat, Magnus Dæhlin,
Dæhlin Sand Advokatfirma AS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Tilpasningsplikten fortsetter
16:00 Pause
16:15 Innpåkjøp i privat vei etter veglova § 53 - vilkår og erstatning Jordskiftelagdommer, Ragnhild Sæhlie Jetlund,
Borgarting lagmannsrett

17:00 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April