Det årlige IKT-rettskurset

Bli oppdatert på rettsutviklingen og møt andre i samme bransje. JUS inviterer til det årlige kurset i IKT-rett!

Meld meg på

Tid

2. – 3. mar.

Påmeldingsfrist: 1. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 200 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

IKT-rettskurset i Sandefjord er et årlig kurs for faglig oppdatering og fordypning for advokater og andre jurister som arbeider med og har interesse for IKT og IKT-kontrakter.

Kurset er utarbeidet av JUS' fagutvalg for IKT-rett.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot advokater og andre som arbeider med IKT-kontrakter og teknologi-juss

Program

9:30 Velkomstkaffe
10:00 Oppdatering på IKT-rettsfeltet

Årskavalkade og trender det siste året

Advokat, Nils Kristian Einstabland,
Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo

11:00 Pause
11:15 Nye standardavtaler for tjenesteleveranser

Både kunder og leverandører fokuserer i stadig større grad på tjenester i sine IT leveranser, og behovet for avtaler endrer seg tilsvarende. Difi og Dataforeningen har begge publisert nye standardavtaler for tjenester som vil bli presentert. Etter gjennomgangen av avtalene vil sentrale mekanismer i de nye standardavtalene bli diskutert.

 

Foredragene gir en introduksjon til formålet og de mest sentrale prinsippene i de nye standardavtalene, med særlig fokus på håndtering av underleverandørenes standardbetingelser. Det grunnleggende prinsippet er at kunden skal kunne forholde seg til én enkelt leverandør. Avtalene legger videre til rette for skalering og fleksible prismekanismer, og kan brukes av både offentlige og private aktører.

 

Kursdeltakerne inviteres til en åpen diskusjon om utfordringer og løsninger i forbindelse med avtaleregulering av tjenester generelt, og spesielt når tjenestene er standardiserte.

Seniorrådgiver, Mari Benkow,
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Oslo

Advokat, Thor Zoltan Beke,
Advokatfirmaet Berngaard Sandbek AS, Oslo

13:00 Lunsj
14:00 IT Due Diligence – teknologirelatert risiko i oppkjøpsprosesser

I en verden der IT og forretning i stadig større grad konvergerer, og IT utvikler seg til å være en av de mest kritiske forutsetningene for bedrifters langsiktige suksess, har det vært forbausende lite fokus på risiko knyttet til IT i oppkjøpsprosesser.  Erfaring fra flere hundre transaksjoner over de siste tre år viser at det i 85% av selskapene ble avdekket medium til høy sikkerhetsrisiko knyttet til IT, og at det i 40-60% av selskapene, avhengig av transaksjonsform, ble avdekket forhold knyttet til IT som bidro til vesentlig å redusere "target valuation". Bearingpoint vil i presentasjonen dele sine erfaringer fra IT DD prosesser, argumentere for hvorfor IT DD bør være en naturlig del av de fleste oppkjøps- og carve-out prosesser, gjennomgå typiske “early warning” signaler for når IT kan utgjøre en betydelig risiko, samt dele hovedelementene i den metodikken de benytter.

Head of the IT Advisory (ITA)/Partner, Jon Brannsten,
BearingPoint Norway AS

14:45 Pause
15:00 Digitalt inntog i en analog verden

App’er som Uber, Airbnb og  Apple Kart er blitt en del av hverdagen. Verden er i endring og nye digitale og disruptive tjenester lanseres løpende. Hva skjer når slike nye tjenester møter eksisterende lovgivning? Hvilke løsninger og muligheter finnes?

Advokat, Leif Eirik Thrane,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

15:45 Pause
16:00 Erfaringsbaserte tips og gode råd. – Hva kan andre lære av Opera Software

Foredragsholder har jobbet som juridisk direktør i mange år. I denne perioden har han vært sentral ved inngåelse av store og komplekse avtaler med partnere og konkurrenter. I samarbeidet med dyktige kollegaer og ressurssterke motparter ligger det mye læring som vil bli delt i foredraget. Spesielt blir det fokusert på advokatens rolle som forhandler og problemløser. I tillegg gis også praktiske og nyttige tips for andre som bistår eller jobber for tech-selskaper.

General Counsel, Jason Hoida,
Opera Software ASA, Oslo

17:00 Slutt for dagen
17:30 JUS og Selmerjoggen

Tradisjonen tro arrangerer JUS og Selmer felles joggetur. Ta med treningstøy, joggesko og godt humør!

19:30 Aperitif
20:00 Felles middag (for de som bor på hotellet)
9:00 Siste nytt om personvernforordningen fra Datatilsynet

Datatilsyet ved Bjørn Erik Thon gir en oversikt over status i den rivende utviklingen personvernet er inne i frem mot ikrafttredelsen av EUs nye personvernforordning i mai 2018. Herunder vil praktisering av samtykkekravet og sanksjonsnivået bli berørt.

Direktør, Bjørn Erik Thon,
Datatilsynet, Oslo

9:45 Pause
10:00 Beacons – lokasjonsteknologi

Beacons - elektroniske raidofyrtårn - er noe av det mest kommersielt interessante som har dukket opp de siste årene. Samtidig som store muligheter åpnes, er teknologien potensielt inngripende i personvernet, både privat og i arbeidslivet.

Kommentarer fra Datatilsynet og kursdeltakere

CEO, Founder and Business Developer at fluxLoop AS, Ulrik Prøitz,
fluxLoop AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Temaer fra anskaffelsesretten med særlig betydning for IKT-anskaffelser Advokat, Thomas G. Naalsund,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:00 Felles lunsj og kursslutt. (Foredraget Offshore Cultural Awareness – India & Norway går ut p.g.a. sykdom)
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
1. – 2. mar. Kr 1 218 / 2. – 3. mar. Kr 2 053

Rom/frokost og middag med drikk første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

IKT

Innen dette fagområdet arrangerer vi "Det årlige IKT-rettskurset" i februar/mars hvert år. Her samles de ledende bransjejuristene og ekspertene, for en gjennomgang og diskusjon av de mest aktuelle juridiske problemstillingene på området. Kurset retter seg mot advokater og andre som arbeider med IKT-rett og IKT-kontrakter. I tillegg tilbyr JUS også andre kortere kurs med aktuelle temaer og problemstillinger innen området.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

 • 10. mai
  -
  11. mai
  Kontraktsrett

  Grunnkurs i kontraktsrett

  Halvannen dags grunnkurs for deg som ønsker en innføring i og en gjennomgang av generell kontraktsrett.

  Innføringskurs / 9 juridiske timer / Oslo

 • 10. mai
  Personvern

  Personvern i praksis (reprisekurs)

  Skaff deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite nå og i 2018. Få Personvernhåndboken med deg hjem og ha et ekstra arbeidsverktøy når du skal håndtere personvern i praksis.

  Innføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo