Det årlige kontraktsrettskurset

Delta på årets oppdateringskurs for deg som arbeider med kontraktsrett!

Meld meg på

Tid

27. okt.

Påmeldingsfrist: 28. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige kontraktsrettskurset gir en nyttig ajourføring om hva som har skjedd innenfor rettsområdet i løpet av det siste året, samt en fordypning i enkelte temaer som ansees særlig relevante for deltakerne. Årets kurs har foruten en gjennomgang av nyhetene innen rettsområdet, fokus på bærekraft og "grønne" kontrakter, hvilken betydning har bærekraft for private og offentlige kontrakter? Hevning av kontrakter og ulike rettslige spørsmål knyttet til regningsarbeid. 

På grunn av koronasituasjonen er kurset kortet ned til én dag. Dersom du ønsker å delta digital, kan påmelding gjøres her (lenke) 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater og andre som arbeider med kontrakter og kontraktsrettslige problemstillinger.

Program /

Skriv ut
8:30 Velkomstkaffe og innregistrering
9:00 Nytt i kontraktsretten Førsteamanuensis Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:30 Lunsj
12:15 Fra bærekraftsmål til bærekraftig virksomhet - kontraktsrettslige virkemidler

Bærekraft og "grønne" kontrakter er i vinden som aldri før. Men hvilken betydning har bærekraft for private og offentlige kontrakter? Hvordan bør kontraktene utformes for å sikre at bærekraftsmål og krav faktisk oppnås? Og hvordan bør oppfølging, rapportering, incentiver og sanksjoner reguleres i kontrakten? 
Dette foredraget vil gi praktiske råd om håndtering av bærekraftspørsmål i kontraktsforløpet. Foredraget vil både ta for seg privatrettslige avtaler og avtaler inngått etter regelverket for offentlig anskaffelser.

Advokat Wenche Maartmann-Moe,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat Wenche Sædal,
Advokatfirmaet Thommessen As, Bergen, Bergen

13:00 Pause
13:15 Foredraget fortsetter
14:00 Pause
14:15 Hevning av kontrakter - rettslig utvikling

Hevning reiser en rekke rettslige, kommersielle og prosesstaktiske spørsmål. Tilbakevendende spørsmål i praksis er om man etter omstendighetene kan ha "plikt" til å heve, forståelsen av "giljotin" - klausuler, bruk av "nash-frister" og hvordan hevningserklæringer bør utformes.

På rettsvirkningsiden kan hevningsoppgjøret reise vanskelige og uavklarte spørsmål, typisk ved tilvirkning og entreprise. Kan man i utgangspunktet bare heve med virkning framover (ex nunc), eller kan man også heve med retroaktiv virkning (ex tunc)? Hva skal skje med den tilvirkede tingen, og hvordan skal man beregne vederlaget for det som er prestert frem til hevningstidspunktet?

Professor Amund Bjøranger Tørum,
Nordisk institutt for Sjørett, Oslo

15:00 Pause
15:15 Foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Regningsarbeid

Regningsarbeid avtales nokså ofte som kompensasjonsformat i hele eller deler av et prosjekt. Prisen er da ikke forhåndsbestemt, men vil avhenge av leverandørens kostnader og/eller tidsbruk. Ikke rent sjeldent kommer regningens størrelse overraskende på bestilleren, som ikke ønsker å betale hele regningen.

Innlegget vil ta for seg problemstillingen om og i hvilken utstrekning bestilleren plikter å betale hele regningen i sin helhet, samt flere andre rettslige og praktiske problemstillinger som ofte oppstår i forbindelse med regningsarbeid.

Partner Andreas Alexander Johansen,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

17:00 Kursslutt

Kontaktpersoner

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor kontraktsrett. Vi avholder et årlig kurs i oktober/november hvert år; innføringskurs i kontrakter ved behov; mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget