Det årlige kurset for eiendomsmeglere

Her får du en oppdatering av rettspraksis og nytt fra Finanstilsynet, samt aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Meld meg på

Tid

22. – 23. nov.

Påmeldingsfrist: 24. okt.

Timer

15 juridiske timer / 15 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 6 550 NOK

Andre: 8 950 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tradisjonen tro tilbyr vi det årlige kurset for advokater som opptrer som eiendomsmeglere og som er underlagt krav om etterutdanning etter eiendomsmeglingsloven eller forskriften. 

Mange av dere opptrer som meglere i forbindelse med at dere har advokatoppdrag i skifter eller andre saker hvor fast eiendom inngår. På årets kurs får du mulighet for å skjerpe rolleforståelsen samtidig som du øker innsikten både i det meglingsfaglige og i eiendomsjussen. Hvorfor er dette viktig akkurat nå?

I NOU 2021:7 om trygg og enkel eiendomsmegling foreslår utvalget at advokatenes rett til eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen oppheves og at de må søke Finanstilsynet om tillatelse til dette i et foretak. Det foreslår også at det skal innføres krav til eiendomsmeglingsfaglig kompetanse, men at dette skal reguleres nærmere i forskrift. Med ca. 1000 advokater som er registrert som meglere hos Finanstilsynet og hvor mange av disse er å finne blant dere som deltar fast på dette kurset, retter vi denne gangen fokuset særlig på meglerrollen. Vi setter scenen ved å følge opp på mellommannsbegrepet, tar for oss de sentrale delene av NOU'en og stiller skarpt på praktisk eiendomsmegling. Oppgjørsbolken gjøres enda mer konkret og praktisk og hvitvasking er en "never ending story". De faste postene om oppdatering på rettskildebildet og nytt fra Finanstilsynet hører med. Det gjør også et par aktuelle eiendomstemaer som bl.a. hyblifisering.

Vi vet at veien fra NOU til lov og forskrift kan ta tid og at utfallet ikke er gitt. Bruk tiden godt og meld deg på!

Kurset er et hybridkurs, det vil si at det er mulig å delta både fysisk og digitalt.
Livestream: Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her

Hvem passer kurset for?

Advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Program / /

Skriv ut
9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Mellommannsrollen

Foreleser annonserers senere.

10:15 Pause
10:30 NOU om ny lov om eiendomsmegling Professor dr. juris Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsj
13:15 Nytt fra Finanstilsynet Rådgiver Marit Skjevling,
Finanstilsynet

14:00 Pause
14:15 Nyheter i rettsutviklingen Advokat Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

15:00 Pause
15:15 Foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Hyblifisering Utredningsleder Ingrid Dahlberg,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

Seniorrådgiver Stine Thuve,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

17:00 Kursslutt dag en

Kontaktpersoner

Bolig- og eiendomsrett

Fagutvalget jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Kursene inneholder ofte eiendomstimer og innhold som er spesielt rettet mot advokater som jobber med eiendomsmegling og som har Finanstilsynets krav om etterutdanning i tillegg til Advokatforeningens timekrav.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget