Det årlige kurset i compliance

Dette kurset passer for deg som jobber med compliance, uavhengig av bransje, sektor eller profesjon. Du vil bli oppdatert på de viktigste trendene og nyhetene innen compliance-området. 

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs