Det årlige kurset i energi- og miljørett

Her får du et variert og spennende program, med oppdatering av rettsområdet og utvalgte temaer innen energi- og miljørett.

Meld meg på

Tid

10. mar.

Påmeldingsfrist: 9. feb.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Velkommen til det årlige energi- og miljørettskurset. På bakgrunn av pandemien, har vi blitt nødt til å innskrenke det tradisjonelle Sandefjordkurset til en dag og flyttet den til Oslo. Vi har imidlertid en rekke dagsaktuelle temaer i programmet. I tillegg til oppdateringsforedragene innen energi- og miljørett, skal vi ta en nærmere dypdykk i temaene som vindkraft, EUs energipakke- siste oppdateringene i initiativiene, bruk av batterier med videre. Deretter skal vi se på øvrige temaer som havvind, bli bedre kjent med den nyopprettede energiklagenemda og karbonfangst. 

Det vil være anlending til å møte opp fysisk eller delta på kurset digitalt. 

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som jobber innen energi- og miljørett.

Program

8:30 Registering og velkomstkaffe
9:00 Nytt om energirett Avdelingsdirektør, Olav Boge,
Olje- og energidepartementet

9:45 Pause
10:00 Nytt om miljøretten Professor dr.juris emeritus, Hans Christian Bugge,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentligrett

10:45 Pause
11:00 Oppdatering om vindkraftmeldingen Underdirektør, Tollef Taksdal,
Olje- og energidepartementet

11:30 Lunsj
12:30 EU ren energipakken og EU Green Deal: status på de siste initiativene Catherine Banet,
Universitetet i Oslo, Institutt For Sjørett

Professor, Henrik Bjørnebye,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

13:00 Batterier- fra celle til modul og annenhåndsbruk-kommersialisering

  • Batteriproduksjon og kommerisaliseringsmodeller med base i Norge
  • Litt om verdikjeden
  • Litt om teknologi
  • Annenhåndsbruk- kostnad eller inntekt? 
Juridisk direktør, Eivind Aarnes Nilsen,
Lithium Werks Group BV, Oslo

13:30 Pause
13:45 Reglene om funksjonell skille- organisering av kraftkonserner Seniorrådgiver, Lars Varden,
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

14:30 Pause
14:45 Energiklagenemda- hva kan vi forvente av nemden i fremtiden? Advokat, Per Conradi Andersen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

15:15 Havvind- status på retningslinjene om konsesjonsprosessen Advokat, Håkon Sandbekk,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

15:45 Pause
16:00 Nettutvikling- systemansvar elektrifisering og systemintegrasjon Advokat, Jens F. Naas-Bibow,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

16:30 Karbonfangst og lagring- mer lagring eller fangst? Rådgiver, Cathrine Lykke Riseng Lyster,
OED

17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Energi- og miljørett

Det årlige kurset i energi og miljørett som holdes hvert vårsemester er blitt en fast møteplass for dem som jobber inne dette fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars