Det årlige kurset i fiskeri- og havbruksrett

Få med deg hva som rører seg innen disse spennende næringene! Vi inviterer til høstens faglige og sosiale arena innen fiskeri- og havbruksrett.

Meld meg på

Tid

1. des.

Påmeldingsfrist: 3. nov.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Hotel Norge by Scandic, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I tradisjonens tro, samles vi igjen i Bergen for det årlige fiskeri- og havbruksrettkurset. Årets kurs er et dagskurs, hvor vi får en oppdatering i rettstilstanden innen begge rettsområdene. I tillegg tar vi en dypdykk dagsaktuelle teamer som blant annet  fiskekvoter, fiskevelferd, fiskerikriminalitet og havbruksstrategien og regulering av ulike teknologiformer. Vi inviterer landets fremste eksperter innen fagområdet hvor det vil være anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

JUS årlige kurs er et arena for faglig påfyll og nettverksbygging.

Vi ønsker deg velkommen til kurset. 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med fiskeri- og/eller havbruksrett. Kurset kan også være relevant for biologer som jobber i fiskeri- og havbruksnæringen.

Program /

Skriv ut
9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering i havbruksrett Advokat Halfdan Mellbye,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

10:45 Pause
11:00 Oppdatering i fiskerirett Advokat Kenneth Mikkelsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, avd. Tromsø, Tromsø

11:45 Lunsj
12:45 Fiskekvoter i lys av kvotemeldingen- praktisk oppfølging

  • Endring av tillatelsessystemet
  • Gjennomføring av dette i fiskeridirektoratets register
  • Tillatelse av kvoter - Kvoteleieordning 
  • Nye bestemmelser om kvotefaktorer

 

Advokat Tore Fjørtoft,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

Seniorrådgiver Silje Wangen Myklebust,
Nærings- og fiskeridepartementet

13:30 Pause
13:45 Regulering av ulike teknologiformer

  • Regulering av ulike teknologiformer 
  • Havbruksstrategi
  • Trafikklys 

 

Advokatfullmektig Martin Hageselle Bryde,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, avd. Bergen, Bergen

14:30 Pause
14:45 Havbruksstrategien

  • Stimuleringsordningen
  • Menom-rapporten

Foredragsholder vil bli bekreftet etter stortingsvalget

15:30 Pause
15:45 Regelverk for fiskehelse og fiskevelferd Stipendiat Annichen Kongsvik Sæteren,
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Oslo

16:30 Pause
16:45 Fiskerikriminalitet- et internasjonalt perspektiv

 

 

Fagdirektør Gunnar A. Stølsvik,
Nærings- og fiskeridepartementet

17:30 Oppsummering og kursslutt

Kontaktpersoner

Fiskeri- og havbruksrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen innen fiskeri- og havbruksrett.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc Magnussen, gk@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget