Det årlige oppdateringskurset for eiendomsmeglere

Her får du en oppdatering av rettspraksis og nytt fra Finanstilsynet, samt aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Meld meg på

Tid

23. – 24. nov.

Påmeldingsfrist: 25. okt.

Timer

15 juridiske timer / 15 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 6 750 NOK

Andre: 8 250 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Personer som har eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 4-3 eller etter forskrift 23. november 2007 nr. 1282 § 5, som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet, skal kunne dokumentere 15 timers etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Dette kurset oppfyller hele kvoten for etterutdaningskravet for en slik to-års periode.   

I år tilbyr vi kurset både som en fysisk samling hvor du kan være tilstede i salen, og som live-sending hvis du heller vil følge med digitalt på avstand. På grunn av covid-19, mulighetene for restriksjoner og smittevernhensyn, arrangerer JUS ikke overnatting og fellesmiddag i 2020.

Kurset tar for seg aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom. Undervisningen har både et teoretisk og et praktisk tilsnitt, og retter fokuset på hva du som advokat innen eiendomsmeglingsvirksomhet trenger å være ajour med.

I tillegg til de faste foredragene om oppdatering av rettspraksis, oppgjørsoppdrag og nytt fra Finanstilsynet, byr årets kurs blant annet på temaer som endringer i aksjeloven § 8-10, hvitvasking og fast eiendom og takstmannsforskriften. Se programmet for oversikt over alle temaene. 

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i konkursrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Program

9:00 Registrering og lett bevertning
9:30 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Nyheter fra Finanstilsynet Seniorrådgiver, Johan Andreas Skartveit,
Finanstilsynet

12:15 Lunsj
13:15 Forskrift til avhendingslova om krav til tilstandsrapporter og byggessakkyndige - "takstmannforskriften" Professor Ph.D., Harald Benestad Anderssen,
Handelshøyskolen BI

14:00 Pause
14:15 Eiendomsmegling - mellommannsbegrepet Høgskolelektor, Lars Halvor Ova Johnsen,
Universitetet I Sørøst-Norge - Campus Bø I Telemark

15:15 Pause
15:30 Aksjeloven § 8-10 – oppkjøpsfinansiering og betydning for næringseiendomstransaksjoner

Asl § 8-10 om oppkjøpsfinansiering ble endret med virkning fra 1. januar 2020. I foredraget gjennomgås de endrede reglene i aksjelovens § 8-10 og hvilken betydning disse har for gjennomføring av næringseiendomstransaksjoner.

Advokat, Line Ravlo-Losvik,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Advokat, Børge Grøttjord,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

16:15 Pause
16:30 Foredraget fortsetter
17:15 Kursslutt dag 1
9:00 Oppgjørsoppdrag

Med forbehold for at innholdet i foredraget blir justert noe vil gjennomgangen omfatte:

Generelle prinsipper for oppgjørsarbeidet

 • Rammeverket: Gjennomføring av oppgjør reguleres av emgll § 6-9: med mindre partene ønsker noe annet, skal megler besørge gjennomført det økonomiske oppgjøret, tinglysing samt sørge for at avgifter blir betalt. Rettsvern for kjøper før utbetaling.
 • Oppdragstyper: Salgsoppdrag (ordinære oppdrag), oppgjørsoppdrag, prosjektmeglingsoppdrag, oppdrag med formidling av kontraktsposisjoner samt kjøpsoppdrag/søkeoppdrag.
 • Klientmiddelbehandling. Eiendomsmeglingsforskriften §§ 3-8 til og med 3-11. Rundskriv nr 7/2014 og nr 2/2015.
 • Opplysninger som har betydning for oppgjøret. Vilkår for gjennomføring av oppgjør knyttet til de forskjellige oppdragstyper. Sjekke lovligheten av avtalte vilkår.
 • Dokumentsavgiftsberegning/tinglysingsgebyrer. Hovedregel og unntak for beregning av dok.avg. Hvor langt går meglers ansvar?

Gjennomføring av oppgjøret

 • Føring av utlegg: Stikkord; krone mot krone
 • Formidlingsføring
 • Overtagelse, sluttoppgjør. Hovedregel og unntak. Rundskriv nr 7/2014.
 • Avslutning/arkivering 

Litt om prosjektoppgjør 

Det vil dedikeres en time bare på oppgjør knyttet til prosjekter: hovedsakelig med fokus på vilkår for å gjennomføre oppgjør. Hovedregel om når kjøpesum forfaller til betaling. Vilkår for å kreve forskudd. Deponering som sikkerhet for utbygger. Prinsippet om ytelse mot ytelse.

 • Blancoskjøter/generalfullmakter
 • Garantistillelser
 • Forskuddsbetaling
 • Gjennomføring av oppgjør
Advokat, Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:00 Pause
11:15 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsj
13:15 Hvitvasking og fast eiendom – er norske rapporteringspliktige naive?

Hvitvasking er handlinger som foretas for å flytte midler fra en kriminell virksomhet over i en lovlig virksomhet. Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet. Metodene man anvender for hvitvasking kan være mange og flere av metodene krever involvering fra profesjonelle aktører som advokater og eiendomsmeglere. Finanstilsynet offentliggjorde i 2019 resultatene fra en rekke tilsyn, hvor det fremkommer at flere rapporteringspliktige ikke har tilfredsstillende rutiner for å forebygge og avdekke hvitvasking. Er vi naive fordi nordiske land rangeres høyt på korrupsjonsindeksen til Transparency International? 

Foredraget gir en praktisk innføring i de ovennevnte utfordringene, og behandler spørsmål som følger:

 • Hva er hvitvasking
 • Hvilke retningslinjer finnes for håndtering av hvitvaskingsrisiko
 • Hvilke krav stilles til advokater som håndterer det økonomiske oppgjøret i eiendomstransaksjoner
Advokat, Christine Haugstvedt Downing,
Deloitte Advokatfirma As, Bergen

Partner, Marianne Reikvam,
Deloitte AS, Bergen

14:00 Pause
14:15 Foredraget fortsetter
15:00 Pause
15:15 Oppgjør ved salg av eiendoms-AS Advokat, Knut Hodneland,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

16:00 Pause
16:15 Foredraget fortsetter
17:00 Takk for denne gangen
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs