Det årlige opphavsrettskurset

Vi gjennomgår nyheter på opphavsrettsområdet det siste året. I tillegg inneholder årets kurs en rekke dagsaktuelle temaer og problemstillinger, av nasjonal og internasjonal karakter.

Meld meg på

Tid

9. – 10. mar.

Påmeldingsfrist: 8. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 200 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette årlige kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Forening for Opphavsrett, og er et faglig forum for alle med interesse for opphavsrett. Aktuelle spørsmål belyses for å holde deg oppdatert på rettsutviklingen. I tillegg til en gjennomgang av nyheter på opphavsrettsområdet inneholder årets kurs en rekke dagsaktuelle temaer og problemstillinger, av nasjonal og internasjonal karakter.

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater og alle andre med interesse for opphavsrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist Førsteamanuensis, Harald Irgens-Jensen,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

Førsteamanuensis, Irina Eidsvold-Tøien,
Handelshøyskolen Bi, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Nytt fra EU – opphavsrettslige direktiver og forordninger

Torger skal snakke om EU-kommisjonens direktiv og forordningsforslag av 14. september 2016. Forslaget inneholder en pakke med fire lovforslag om modernisering av EUs regelverk om opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester og tar sikte på å styrke både brukerne og rettighetshavernes interesser knyttet til digitale tjenester over landegrensene, for eksempel ved strømme- eller på-forespørsel-tjenester. Kulturdepartementet sendte kommisjonens forslag ut på høring med frist i november 2016. 

Postdoktor, Torger Kielland,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

12:45 Lunsj
13:45 Overdragelse av opphavsrett – praktiske og juridiske utfordringer i lys av gjeldende og foreslått ny lovgivning

Overdragelse av opphavsrett til audiovisuelle produksjoner reiser i dagens mediehverdag en rekke praktiske og juridiske utfordringer, f.eks. knyttet til klareringsomfang, varighet og vederlagsmodeller. Deltakerne vil, med Torger Kielland som ordstyrer, diskutere og belyse disse problemstillingene, med hovedfokus på de hensyn og perspektiver som gjør seg særlig gjeldende for den enkelte aktør.

Ordstyrer: Postdoktor Torger Kielland, Universitetet i Bergen

Jan Terje Helmli, juridisk rådgiver, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og styreleder Norwaco (repr. originære rettighetshavere)

Christian With, advokat / Head of Legal and Business Affairs, Rubicon TV / Metronome Spartacus (repr. produsenter) 

- Tomas Myrbostad, juridisk direktør, TV 2 (repr. kringkastere)

Helge Olav Bergan, advokat / VP & Head of Legal, Telenor Broadcast Holding (repr. distributører)

Postdoktor, Torger Kielland,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Head of Legal, Christian With,
Rubicon Tv AS, Oslo

Juridisk direktør, Tomas E. Myrbostad,
TV 2 AS, Oslo

Advokat, Helge Olav Bergan,
Telenor Broadcast Holding AS, Fornebu

Advokat, Jan Terje Helmli,
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Oslo

14:45 Pause
15:00 Overdragelse av opphavsrett fortsetter
16:00 Pause
16:15 Originalitet som kunstbegrep

Ingrid Bolsø Berdal skal sammen med Esther Buchmann vise sitt bidrag til en prestasjonskonferanse som Olympiatoppen arrangerte sammen med Den norske Opera. Formålet med samarbeidet var å undersøke betingelser for maksimering av prestasjon. I presentasjonen dokumenteres en skapende prosess, som kan bidra til å synliggjøre grunnkriteriet for opphavsrett; originalitet. Ingrid Bolsø Berdal har mottatt en rekke priser, bl.a. Amandaprisen for beste kvinnelige hovedrolle og Heddaprisen for beste debut. Hun arbeider for tiden i Hollywood, der hun har en av hovedrollene i «Westworld». Innslaget vil også kunne bringe lys til debatten om skjæringspunktet mellom fiksjon og virkelighet, som TV-seriens hovedfigurer beveger seg inn og ut av.

Skuespiller og sanger, Ingrid Bolsø Berdal,


Musiker, komponist/tekstforfatter og filmtegner, Esther Buchmann,
Oslo

17:15 Slutt for dagen
19:30 Aperitiff
20:00 Felles middag
9:00 Originality in EU copyright

 

Eleonora Rosati skrev sin doktorgrad ved University of Cambridge om originalitetsbegrepet i EU-retten”Originality in EU Copyright. Full Harmonization Through Case Law”. Hun skal snakke om utviklingen av originalitetsbegrepet i EU og eventuelle følger Brexit vil ha for opphavsretten i Europa. Eleonora er redaktør av the Journal of Intellectual Property Law & Practice (Oxford University Press) og bidragsyter til nettstedet ipkat.com, med nyheter på opphavsrettsområdet og annen moro (som hun selv sier).

Dr. PhD Lecturer in Intellectual Property Law, Eleonora Rosati,
University of Southampton

10:00 Pause
10:15 UK IP post-Brexit Dr. PhD Lecturer in Intellectual Property Law, Eleonora Rosati,
University of Southampton

11:15 Pause
11:30 EU-rettens betydning for sondringen mellom offentlig og privat

I nordisk opphavsrett har grensen mellom offentlig og privat vært trukket ut fra kriterier som er utviklet i nordisk rettspraksis og litteratur. Ettersom opphavsretten i stadig større grad har blitt EU-harmonisert, oppstår det spørsmål om hvor grensen skal trekkes. På enkelte områder innebærer EU-harmoniseringen at det gamle nordiske konseptet «utenfor det private området» fortrenges av nye EU-rettslige prinsipper. Morten Rosenmeier har nylig skrevet en artikkel om hvor grensen går mellom offentlig og privat i nordisk opphavsrett på bakgrunn av den senere utviklingen i EU-retten, som er under publisering i tidsskriftet NIR. På kurset vil han redegjøre nærmere for temaet, som har stor praktisk betydning.

Professor, Morten Rosenmeier,
Københavns Universitet, Det juridiske fakultet

12:30 Avsluttende lunsj
13:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
8. – 9. mar. Kr 1 218 / 9. – 10. mar. Kr 2 053

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Alle medlemmer av Norsk forening for opphavsrett får medlemspris på kurset. Merk i kommentarfeltet med «Medlem Opphavsrettsforeningen».