Det årlige pensjonsrettskurset

Dette kurset er for deg som interesserer deg for og arbeider med pensjonsrettslige spørsmål.

Meld meg på

Tid

17. nov.

Påmeldingsfrist: 19. okt.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset har fokus på pensjonsrettslige spørsmål og holder deg oppdatert på rettsutviklingen. Temaene i år vil være nytt i pensjonsretten og ny rettspraksis. Videre vil utredningen om en mulig ny AFP-ordningen i privat sektor gjennomgås, lovforslaget om pensjon fra første krone, samt en oversikt over hvilke pensjonsordninger vi har etter pensjonsreformen.

Kurset er et hybridkurs, det vil si at det er mulig å delta både fysisk og digitalt.
Livestream: Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister i privat og offentlig virksomhet og andre som arbeider med pensjonsrettslige problemstillinger.

Program /

Skriv ut
9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nyheter i pensjonsretten

  • Oversikt over endringer i pensjonsrettslig regelverk
Avdelingsdirektør Biørn Bogstad,
Arbeids- og sosialdepartementet

10:15 Pause
10:30 Rettspraksis innen pensjonsretten Advokat Christel Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Reform av AFP-ordningen i privat sektor - status etter utredning

  • Presentasjon av og merknader til "Utredning av mulig reformert AFP - ordning i privat sektor" av mai 2021
Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal,
NHO

13:30 Pause
13:45 Pensjon fra første krone

  • Presentasjon av lovforslagene i Prop. 223 L (2020-2021) samt rapport fra arbeidsgruppe
Underdirektør Remy Edseth,
Finansdepartementet

14:15 Pause
14:30 Oversikt over pensjonsordninger etter pensjonsreformen

  • Hvilke ulike pensjonsordninger har vi nå?
  • Hva er forskjeller og sammenhenger mellom de ulike ordningene

 

Foreleser kommer

Advokat Sven Iver Steen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

15:15 Kursslutt

Kontaktpersoner

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet hvert år. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel.
Dersomdu har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget