Det årlige plan- og bygningsrettskurset

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

Meld meg på

Tid

28. okt.

Påmeldingsfrist: 30. sep.

Timer

7 juridiske timer / 5 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har i mange år vært den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett –  også i år legger vi opp til at det er mulig å følge foredragene både i salen og fra skjermen. Kurset gir deg en oppdatering innenfor rettsområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. I år ser vi nærmere på  tolking av reguleringsplaner og avslutter med å bore litt i de spesielle problemstillingene ved fradeling - når grensa ikke går rett frem. 

Kurset er et hybridkurs, det vil si at det er mulig å delta både fysisk og digitalt. 

Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Advokater, forvaltningsjurister, dommere og andre som arbeider med plan- og bygningsrett.

Program /

Skriv ut
9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

10:45 Pause
11:00 Nyheter i rettsutviklingen - Sivilombudsmannen Seniorrådgiver André Klakegg,
Sivilombudsmannen

11:45 Lunsj
12:45 Nyheter i rettsutviklingen - departementet Utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Utredningsleder Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

13:45 Pause
14:00 Tolking av reguleringsplan Advokat Jan Gudmund Aanerud,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

14:45 Pause
15:00 Foredraget fortsetter
15:45 Pause
16:00 Fradeling - når grensa ikke går rett frem Advokat Nina Kibsgaard,
Advokatfirmaet Pind AS Bergen, Bergen

16:45 Takk for i dag

Kontaktpersoner

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.


Mer informasjon om fagutvalget