Digilunsj: Avkorting av arv – likheter mellom ny og gammel arvelov

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arve- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres vanligvis "Det årlige Sandefjordskurset» med ajourføringsforedrag og oppdatering innen fagområdet.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs