Digilunsj om klimasøksmålet

Delta på digital faglunsj om klimasøksmålet. Her vil du få en analyse av dommen. Rigg deg til foran pcen og  webinaret der du er.

Meld meg på

Tid

23. mar.

Påmeldingsfrist: 22. mar.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Den 22. desember falt dommen i Høyesterett i klimasøksmålet. Høyesterett forkastet anken fra miljøorganisasjonene og deres påstande om brudd på grunnlovens § 112 og saksbehandlingsfeil. Jenny og Kristian vil på dette lunsjwebinaret analysere dommen, diskutere grunnlovsrettslige problemstillinger og EMK og perspektivere til andre europeiske domstoler som har behandlet lignende spørsmål.  

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med menneskerettigheter, miljørett og forvaltningsrett- og statsrett.

Program

11:15 Gjør deg klar til webinaret
11:30 Redegjørelse for dommen med de relevante problemstillingene som har oppstått. Fagdirektør, Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NHRI)

Advokat, Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

12:00 Sofasamtale hvor det diskuteres grunnlovsrettslige problemstillinger og EMK, samt hvordan andre europeiske domstoler behandler lignende spørsmål og hvorfor utfallet så langt har vært annerledes i for eksempel Frankrike og Nederland enn her hjemme Fagdirektør, Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NHRI)

Advokat, Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

12:45 Q&A
13:00 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

Mars