Digilunsj: Stiftelser i den nye arveloven

Delta på Digilunsj om familie- og arverett! Webinaret gir en innføring i stiftelsesinstituttet generelt og testamentsstiftelser spesielt, i tillegg til en gjennomgang av reglene om disse stiftelsenes interesser under skiftebehandling.

Meld meg på

Tid

20. apr.

Påmeldingsfrist: 15. apr.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Den som etterlater seg arv kan ha et ønske om å gi arven til et spesifikt formål, men uten at forvaltningen av formuen overlates til mottakeren. I slike tilfeller kan det være aktuelt å opprette en stiftelse. Ved bruk av stiftelsesformen kan arvelater legge føringer for hvordan formuen skal forvaltes og brukes. En stiftelse kan opprettes før man dør eller ved testament.

En stiftelse som opprettes ved testament er arving på lik linje med andre legatarer eller loddeiere, men i praksis har det vist seg at rettighetene til slike testamentsstiftelser i mange tilfeller blir tilsidesatt. Den nye arveloven har derfor særlige skifterettslige regler for å ivareta interessene til slike stiftelser.

Kurset gir en innføring i stiftelsesinstituttet generelt og testamentsstiftelser spesielt, i tillegg til en gjennomgang av reglene om disse stiftelsenes interesser under skiftebehandling

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for advokater, dommere og andre jurister som arbeider med arv- og skifte

Program

11:00 Stiftelser Advokat, Karen Margrethe Bugge,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

11:45 Pause
12:00 Stiftelser Advokat, Karen Margrethe Bugge,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

12:45 Pause
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars

  • E-kurs

    Familie-, arve- og skifterett

    Innføringskurs / 3 juridiske timer

Februar