E-kurs: Innføring i fiskeri- og havbruksrett

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 30. jul. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 3 400 NOK ekskl. mva.

Andre: 4 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset passer for deg som ønsker en god gjennomgang av det sentrale regelverket for fiskeri- og havbruksrett. Kursets målgruppe er både de som jobber med ett eller flere av områdene, og de som ønsker en innføring i de sentrale linjer.

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber innen fiskeri- og havbruksrett. Kurset er også relevant for biologer og veterinærer som jobber innen fiskerirett.

Leksjoner

Innføring i fiskeri- og havbruksrett Fagdirektør Christian Wormstrand,
Nærings- og fiskeridepartementet

Leksjon 1: Innledning

 • Hva skal jeg snakke om?
 • Norske fiskerier 
Leksjon 2: De sentrale fiskerilovene
Leksjon 3: Deltakerloven - Innledning

 • Formål
 • Fellesskapets rett
 • Tre typer fisketillatelser
Leksjon 4: Deltakerloven - Ervervstillatelse

 • Nasjonalitetskravet
 • Aktivitetskravet
 • Bostedskravet
Leksjon 5: Deltakerloven - Konsesjoner og deltakeradganger

 • Oversikt og ulikheter
 • Omsettelighet
 • Nye felles fiskeritillatelser
Leksjon 6: Havressursloven - Innledning

 • Formål
 • Oversikt
 • Retten til ressursene
Leksjon 7: Havressursloven - Kvotesystemet

 • Ordinære kvoter
 • Fordeling av kvoter og faste kvotefaktorer
Leksjon 8: Havressursloven - Kvotesystemet

 • Spesielle kvoter (strukturkvoter)
 • Kvoteutveksling (kvoteleie)
Leksjon 9: Reaksjonssystemet

 • Oversikt
 • Administrativ inndraging
 • Overtredelsesgebyr
Leksjon 10: Utviklingstrekk
Innføring i akvakulturregelverket Advokat Halfdan Mellbye,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

Leksjon 11: Tillatelse til oppdrett og trafikklyssystem - Innledning
Leksjon 12: Tillatelse til oppdrett og trafikklyssystem - Trafikklysordningen
Leksjon 13: Tillatelse til oppdrett og trafikklyssystem - Produksjonsrammer
Leksjon 14: Lokalitetstillatelse - Oversikt
Leksjon 15: Lokalitetstillatelse - Kommuneplan
Leksjon 16: Lokalitetstillatelse - Behandling av enkeltsøknad
Leksjon 17: Lokalitetstillatelse - Konkurranse om lokalitet
Leksjon 18: Drift av akvakulturanlegg - Oversikt
Leksjon 19: Drift av akvakulturanlegg - NYTEK
Leksjon 20: Drift av akvakulturanlegg - Drift og produksjon
Leksjon 21: Drift av akvakulturanlegg - Rømming
Leksjon 22: Drift av akvakulturanlegg - Sykdom
Leksjon 23: Drift av akvakulturanlegg - Lus
Leksjon 24: Regelbrudd og sanksjoner - Innledning
Leksjon 25: Regelbrudd og sanksjoner - Tvangsmulkt
Leksjon 26: Regelbrudd og sanksjoner - Inndragning
Leksjon 27: Regelbrudd og sanksjoner - Overtredelsesgebyr
Leksjon 28: Regelbrudd og sanksjoner - Straff

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 

For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 

Når du er påmeldt kurset, ser du kurset innlogget på "Min JUS", www.jus.no/login. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.  

Publisert: 30. jul. 2021

Kontaktpersoner

Fiskeri- og havbruksrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen innen fiskeri- og havbruksrett.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc Magnussen, gk@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget