E-kurs: Reglene om offentlig støtte - en 360 graders innføring

Her får du en innføring i reglene om offentlig støtte.

Meld meg på

Tid

31. des.

Påmeldingsfrist: 3. des.

Fortsatt ledige plasser

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Sted

Hvor som helst

Kursavgift

Medlemmer: 1 950 NOK

Andre: 2 750 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Reglene om offentlig støtte får stadig større praktisk betydning for støttegiver og støttemottager. Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) retter et skarpere lys på ulike ordninger i medlemsstatene. I praksis ser vi blant annet flere saker som involverer kommuner. Når offentlige instanser opptrer i markedet som kommersiell aktør, må du som rådgiver kjenne reglene - enten det er for den offentlige instansen eller for en eventuell støttemottager.

Kurset er à jour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt (23. november 2016).

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og andre som kommer i befatning med reglene om offentlig støtte, det være seg i offentlig forvaltning og virksomhet eller som rådgiver for private virksomheter.

Program

9:00 Del 1: Reglene om offentlig støtte - en 360 graders innføring

Oversikt over kurset:

Del 1  Reglene om offentlig støtte - utgangspunkt og struktur (18:06)

Del 2  Forbudet - støttemottaker og støttegiver (28:20)

Del 3  Forbudet - støtte - statsmidler, økonomisk fordel og MEIP (19:00)

Del 4  Forbudet - selektivitet (12:43)

Del 5  Konkurransevridning og samhandel (17:13)

Del 6  Gjennomføring og håndhevelse (14:30)

Del 7  Enkelteksempler (13:29)

Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

9:45 Del 2: Forbudet - støttemottaker og støttegiver (28:20) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

10:30 Del 3: Forbudet - støtte - statsmidler, økonomisk fordel og MEIP (19:00) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

11:15 Del 4: Forbudet - selektivitet (12:43) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

12:00 Del 5: Konkurransevridning og samhandel (17:13) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

12:45 Del 6: Gjennomføring og håndhevelse (14:30) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

13:30 Del 7: Enkelteksempler (13:29) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller telefon. Etter at du har meldt deg på kurset får du tilsendt en e-post med instruksjoner og oppstartslenke. Du vil motta lenken 1-2 virkedager etter registrering. Du får tilgang til videoleksjonene samt PowerPoint-presentasjonen som benyttes i kurset. Du bestemmer selv hvor stor del av kurset du ønsker å gjennomføre av gangen, men for å få godkjent etterutdanningstimer må du se gjennom hele kurset.