Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 3-8 og 8-10

I dette kurset tar vi for oss lovendringene i aksjeloven og allmennaksjeloven §3-8 og § 8-10, som trådte i kraft 1. januar 2020. Kurset passer for forretningsadvokater, og andre advokater som rådgir selskaper i forbindelse med deres avtaleinngåelser.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 21. apr. 2020

Ajourført: 6. feb. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I dette kurset tar vi for oss lovendringene i aksjeloven og allmennaksjeloven §3-8 og § 8-10, som trådte i kraft 1. januar 2020.
Du får en oversikt over endringene, og en innsikt i reglene og hvordan bestemmelsene skal forstås.
Kurset behandler blant annet avgrensningen av anvendelsesområdet for § 3-8, og hvilke krav som stilles til styrets redegjørelse og erklæring etter § 3-8 og § 8-10. Herunder belyser kurser temaet for styrets vurdering/erklæring av selskapets interesse i disposisjonene.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for forretningsadvokater, og andre advokater som rådgir selskaper i forbindelse med deres avtaleinngåelser.

Leksjoner

Leksjon 1: Oversikt over tema Advokat, Hedvig Bugge Reiersen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 2: Bakgrunn – reglenes rettslige plassering og formål I

 • Rettslig plassering
 • "Selskapsinteressen"
 • Aksjelovens kapitalbeskyttelsessystem 
Leksjon 3: Bakgrunn – reglenes rettslige plassering og formål II

 • Formålet med § 3-8 og § 8-10
Leksjon 4: Aksjeloven § 3-8 – Oversikt
Leksjon 5: Aksjeloven § 3-8 – Avgrensning av regelens anvendelsesområde I

 • Avgrensning av regelens anvendelsesområde
Leksjon 6: Aksjeloven § 3-8 – Avgrensning av regelens anvendelsesområde II

 • Personell avgrensning
Leksjon 7: Aksjeloven § 3-8 – Avgrensning av regelens anvendelsesområde III

 • Betydningen av alminnelige omgåelsesbetraktninger
Leksjon 8: Aksjeloven § 3-8 – Materielt anvendelsesområde I

 • "Terskelverdien"
 • Skjæringstidspunktet for versettelsen 
Leksjon 9: Aksjeloven § 3-8 – Materielt anvendelsesområde II

 • Beregning av "terskelverdien" 
Leksjon 10: Aksjeloven § 3-8 – Materielt anvendelsesområde III

 • Bruk av mellombalanse
Leksjon 11: Aksjeloven § 3-8 – Materielt anvendelsesområde IIII

 • Dersom selskapet verken har fastsatt årsregnskap eller mellombalanse
Leksjon 12: Aksjeloven § 3-8 – Særlig om unntaket for alminnelige forretningsavtaler
Leksjon 13: Aksjeloven § 3-8 – Styrets godkjenningskompetanse
Leksjon 14: Aksjeloven § 3-8 – Styrets saksbehandling – redegjørelse og erklæring
Leksjon 15: Aksjeloven § 3-8 – Styrets erklæring
Leksjon 16: Aksjeloven § 3-8 – Signering av redegjørelse og erklæring
Leksjon 17: Aksjeloven § 3-8 – Overtredelse – rettsvirkninger
Leksjon 18: Aksjeloven § 8-10 – Oversikt over endringene
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 6. februar 2020.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.

Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Publisert: 21. apr. 2020

Ajourført: 6. feb. 2020

Selskapsrett

JUS arrangerer "Den årlige selskapsrettskonferansen". Det tilbys også grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.  Advokatenes fagdager har også regelmessig en fagsøyle med temaer fra selskapsretten.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November