Fagforum i arbeidsrett

Fagforumet er en møteplass for deg med erfaring innen arbeidsrett og som ønsker ytterligere faglig fordypning ved selv å bidra med din kunnskap i samtale og drøftelse med kollegaer. NB! Begrenset antall plasser.

Meld meg på

Tid

21. jan. – 22. apr.

Påmeldingsfrist: 18. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Hvor som helst

Kursavgift

Medlemmer: 8 450 NOK

Andre: 9 900 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Fagforumet er en møteplass for deg med erfaring innen arbeidsrett og som ønsker ytterligere faglig fordypning. 


I hvert fagforum vil det være en faglig innledning før ulike cases/problemstillinger diskuteres i grupper. Gjennom å dele kunnskap, erfaringer og spørsmål i grupper og plenum er målet økt læringsutbytte – noe mer enn hva man gjør gjennom en vanlig forelesning. 

Samlingene har erfarne og dyktige innledere til hvert tema. I tillegg vil fagforumslederne bidra med å fasillitere for dialog og drøftelser av problemstillingene. Det blir også god mulighet til å knytte nye kontakter med andre kollegaer i arbeidsrettsmiljøet.

Fagforumet passer for deg med erfaring innen arbeidsrett. Fagforumet vil passe for deltakerne som ønsker fordypning i fagstoffet gjennom diskusjon, refleksjon og deling av kunnskap.

Forumet ledes av advokat Martin Jetlund (Schjødt), advokat Christel Søreide (Wiersholm) og advokat Trond Erik Kvalsnes (Simonsen Vogt Wiig).

I dette fagforumet i arbeidsrett har vi valgt ut to sentrale og praktiske temaer til fordyping. Vi ser nærmere på utvelgelse av ansatte ved nedbemanning og innleie fra bemanningsforetak. 

Fagforumet den 21. januar vil gå digitalt i Zoom Meeting. Det innebærer at alle deltakere og forelesere/veiledere er koblet opp med lyd og bilde i sanntid. Forelesere vil kunne se deltakerne, og dere som deltakere vil se forelesere og de øvrige deltakerne og alle vil kunne samtale med hverandre  enten i  «fellesrommet» eller i særrom digitalt via skjerm. Vi velger denne løsningen til dette fagforumet grunnet usikkerhet rundt smittesituasjonen og restriksjoner på fysiske samlinger.

Fagforumet den 22. april vil være med fysisk tilstedværelse. Dere møter hverandre til samlingen. Hvis situasjonen fortsatt er usikker mht smittesituasjonen og restriksjoner, settes samlingen opp digitalt.

Det er begrenset antall plasser.

«Dette er det beste kursopplegget jeg har deltatt på. Delingen mellom foredrag og diskusjoner fungerer utmerket. »
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Fagforumet er en møteplass for deg med erfaring innen arbeidsrett og som ønsker faglig fordypning og refleksjon.

Samling 1

11:30 Gjør deg klar til livestream!
12:00 Utvelgelse av ansatte ved nedbemanning - utvalgte problemstillinger

  • Når og hvordan gjennomføre "kontroll" av om utvalgskretsen får urimelige utslag for enkelt ansatte,  jf.Telenordommen HR-22019-1986-A
  • Utvelgelse vs. tilbudsplikt - (når) skal ansatte i ulike stillingskategorier vurderes opp mot hverandre?
  • Dokumentasjon av arbeidsgivers utvelgelsesvurdering

Innledere: Advokat Tor OLav Carlsen (Spekter) og advokat Christel Søreide (Wiersholm)

Advokat, Tor Olav Carlsen,
Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo

Advokat, Christel Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Samling 2

11:30 Velkomstkaffe og registering
12:00 Innleie fra bemanningsbyrå - aktuelle problemstillinger

Del I:

  • Bemanningsentreprise vs. innleie - hvilke kriterier er avgjørende?
  • Når foreligger innleie fra bemanningsforetak?
  • Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet og rolle etter 1. juli 2020

Del II:

  • Forståelsen av lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven etter Semco-dommen i Høyesterett
  • Hvordan behandes likebehandlingskravet i praksis?

Innledere:

Del I: Advokat Martin Staxrud Jetlund

Del II: Advokat Karianne Rettedal og advokat Margrethe Meder, prosessfullmektiger for hver sin part i Semco-dommen.  

Advokat, Karianne Rettedal,
Projure Advokatfirma AS, Stavanger

Advokat, Margrethe Meder,
NHO, Oslo

Advokat, Martin Staxrud Jetlund,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Samling 1 – 21. januar vil gå digitalt i Zoom. JUS bruker Uninetts Zoom-løsning, som er i henhold til GDPR. Logg deg på der du er, og delta på fagforumet. Du vil få tilsendt lenke før kursstart.

Samling 2 – 22. april er med fysisk tilstedeværelse.

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser.

Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smitteverntiltakene følges med stor respekt. Les mer om våre smittevernrutiner her.

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Mars

Februar