Fordypningskurs om yrkesskade

Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt i april 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer!
Her får du en gjennomgang av ulike temaer av relevans for yrkesskadesaker.

Meld meg på

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 800 NOK

Andre: 3 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset gir en innføring i temaet yrkesskader, og går deretter mer i dybden rundt blant annet yrkesskader for utenlandske arbeidstakere og gjenopptak.
Det ordinære kurset var satt opp våren 2020, og har blitt gjort om til et e-kurs som følge av situasjonen rundt Covid-19. 
Kurset vil være tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som jobber med erstatningsrett

Leksjoner

Leksjon 1 – Arbeidstakerbegrepet – grensen mot selvstendig næringsdrivende/oppdragstakere I

 • Innledning
 • Tema og problemstilling
 • Rettslige utgangspunkter
Advokat, Kari Bergeius Andersen,
Advokatfirma Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) AS, Oslo

Leksjon 2 – Arbeidstakerbegrepet – grensen mot selvstendig næringsdrivende/oppdragstakere II

Vurderingen - momentene

 • Generelt om hovedvurderingen
 • 7 punkt-listen fra rettspraksis og forarbeider
Leksjon 3 – Arbeidstakerbegrepet – grensen mot selvstendig næringsdrivende/oppdragstakere III

Helhetsvurdering og oppsummering

 • Den skjønnsmessige helhetsvurderingen
 • Tips og hovedpunkter i vurderingen

 

Leksjon 4 – Yrkesskaderettigheter etter tariffavtaler I

Innledning

 • Betydning - Hvorfor er tariffavtaler viktig?
 • Partsforhold og forsikringsforpliktelser
 • Tvisteløsning
Advokat, Anders Hauge,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Leksjon 5 – Yrkesskaderettigheter etter tariffavtaler II

HTA - Kommune

 • Innledning
 • Hvem omfattes
 • Utmåling
Leksjon 6 – Yrkesskaderettigheter etter tariffavtaler III

HTA - Stat

 • Innledning
 • Utmåling
Leksjon 7 – Yrkesskaderettigheter etter tariffavtaler IV

 • «Dok 25» - Oslo-kommunenes avtale 
 • Spekteravtalene
 • Avslutning

 

Leksjon 8 – Utenlandske arbeidstakere I

 • Aktuelle persongrupper og ulike måter å tilknytte seg utenlands arbeidskraft på
Advokat, Marit Asphaug,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

Leksjon 9 – Utenlandske arbeidstakere II

 • Lovens virkeområde
Leksjon 10 – Utenlandske arbeidstakere III

 • Erstatningsutmåling
Leksjon 11 – Etteroppgjør ved utmåling av yrkesskader I

Innledning

 • Tema for foredrag
 • Formål og hensyn bak reglene
Advokat, Therese Lohne Boehlke,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Leksjon 12 – Etteroppgjør ved utmåling av yrkesskader II

Vilkårene for etteroppgjør

 • Hjemmelsgrunnlag
 • Anvendelsesområdet
 • Materielle krav - vesentlig endring
 • Prosessuelle krav - tidsfrist
Leksjon 13 – Etteroppgjør ved utmåling av yrkesskader III

Noen særlige tema

 • Adgang til flere etteroppgjør
 • Avtalefrihet
 • Gjenopptak etter andre regler

 

Leksjon 14 – Etteroppgjør ved utmåling av yrkesskader IV

Utmåling av erstatning

 • Menerstatning
 • Inntektstapserstatning 
Leksjon 15 – Presumpsjonsregelen i yfl. § 11 2. ledd I

Innledning 

 • Generelt om årsaksreglene 
 • Beviskravet
Advokat, Jarl Rune Henstein,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

Leksjon 16 – Presumpsjonsregelen i yfl. § 11 2. ledd II

 • Hvilke sykdommer omfattes av presumpsjonsregelen i yforsl. § 11.2
Leksjon 17 – Presumpsjonsregelen i yfl. § 11 2. ledd III

Rekkevidden av presumpsjonsregelen

 • Når har selskapet bevisbyrden
 • Rt. 2012 s. 1864
Leksjon 18 – Presumpsjonsregelen i yfl. § 11 2. ledd IV

Rekkevidden av presumpsjonsregelen

 • Noen problemstillinger
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 20. april 2020. E-kurset vil være tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

Gå til www.jus.no/login for å se kurset.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs