Forliksforhandlinger

Mål, strategi og resultat

Forliksforhandlinger er den vanligste måten å løse tvister på. Dette kurset gjør deg bedre i stand til å identifisere og forstå sentrale suksessfaktorer for å oppnå gode resultater i forhandlingene.

Meld meg på

Tid

10. jun.

Påmeldingsfrist: 13. mai.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Forliksforhandlinger er den vanligste måten å løse tvister på. For å oppnå gode resultater er det viktig å gjøre gode analyser og sette riktige mål. Du må dessuten kunne gjennomføre forhandlingene med bevisst forståelse av sentrale hindringer og muligheter som kan påvirke resultatet. Beregning av prosessrisiko, fastsettelse av mål i forhandlingene og strategi for å oppnå dem er derfor av sentral betydning for advokaten. 

Nyere forskning har identifisert viktige hindringer og sentrale suksesskriterier for å nå frem til gode resultater i forliksforhandlinger. Dette kurset omsetter denne kunnskapen i praktiske ferdigheter du kan ta med deg når du forhandler frem forlik på vegne av klienter. 

 Etter endt kurs vil deltakerne: 

  • Kjenne til sentrale metoder for å beregne av prosessrisiko 
  • Forstå hvordan representasjon kan fremme eller hemme løsninger, samt andre sentrale hindringer for løsning og hvordan man kan håndtere dem
  • Ha prøvd ut disse kunnskapene i konkrete øvelser og forhandlingssituasjoner. 

 Begrenset antall deltakere.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som forhandler eller deltar i forliksforhandlinger.

Program

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Hvordan får du gode resultater?

Emner som gjennomgås:

  • Analyse av forhandlingssituasjonen
  • Beregning av prosessrisiko
  • Hvordan får klienten best mulig nytte av representasjon i forliksforhandlingene
  •  Hvordan overvinne sentrale hindringer for løsning
  • Gjennomføring av forliksforhandlingene.

Arbeidsform:

Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med stor vekt på rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum. 

Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Kurset fortsetter
12:00 Lunsj
12:45 Kurset fortsetter
14:15 Pause
14:30 Kurset fortsetter
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Forhandlinger

Innen området «Forhandling» tilbyr JUS kursrekken "Profesjonell forhandling"som består av et grunnkurs og to påbygningskurs. Vi har også kurs i forliksforhandlinger og kontraktsrisiko. Hver sommer (juni) arrangerer JUS forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School. Meklingsutdanningen som JUS holder hver høst finner du under området "Alternativ tvisteløsning". Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no.

 

 

 

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

April

November